นางสาวปิยะพร จันทรศิริ

  ติดต่อ

  การจัดทำแผนชุมชน  

     การลงพื้นที่ชุมชนหนองไผ่ล้อม   ดำเนินการโดยนศ.สม.4 เข้าไประดมความคิด   มีผู้ร่วมประชุมจากชุมชน   และเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน   สามารถสรุปบทเรียนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนได้  6  ขั้นตอน   ดังนี้

     1.ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม   นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นปัจจัยนำเข้า   และคืนข้อมูลสู่ชุมชน

     2.ร่วมกำหนดปัญหา   ศึกษาสาเหตุของปัญหาสุขภาพชุมชนโดยการทำMine   Map

     3.นำเสนอปัญหาและสรุป

     4.จัดลำดับความสำคัญของปัญหา

     5.วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข

     6.วางแผนดำเนินการแก้ปัญหา   โดยชุมชนมีส่วนร่วม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประสานงานกับอำเภอในการ

หมายเลขบันทึก: 78122, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:23:16+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กระบวนการจัดทำแผนชุมชน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)