จากการออกศึกษาชุมชนหนองไผ่ล้อม  ทำให้ได้บทเรียนจากการวิเคราะห์ชุมชน   ดังนี้

     จุดแข็ง  เป็นชุมชนเมือง   มีการศึกษาและฐานะปานกลาง   มีสิทธิการรักษาพยาบาลครอบคลุม   อยู่ใกล้โรงพยาบาลเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็ว   มีชมรมผู้สูงอายุ   มีการเข้าร่วมกิจกรรม   มีระบบสาธารณูปโภคสมบรูณ์   ผู้นำชุมชนอสม.มีศักยภาพในงานสร้างสุขภาพในชุมชน   มีกลุ่มออมทรัพย์ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ  มีแหล่งทรัพยากรสาธารณสุขเช่น   วัด   โรงเรียน  สวนน้ำบุ่งตาหลั่วในการออกกำลังกาย

     จุดอ่อน   โครงสร้างเป็นครอบครัวเดี่ยว   ผู้สูงอายุดูเเล  เลี้ยงหลาน   มีครอบครัววัยทำงาน   เด็ก 0-5 ปีจ้างเลี้ยงดู   ภาวะสุขภาพโรคเรื้อรังมาก  เช่น  เบาหวาน   ความดันโลหิตสูง   เนื่องจากกลุ่มสูงอายุมีจำนวนมาก   โครงสร้างชุมชนใกล้ถนน   สิ่งก่อสร้างมาก   มีฝุ่นละอองทำให้เกิดภูมิแพ้   น้ำท่วม   เอ่อขัง   ทุกครั้งในฤดูฝน   ยังมีชุมชนแออัด