ดร. วราวุธ  สุธีธร

         ดร. วราวุธ  สุธีธร  อายุ 59 ปี   เป็นข้าราชการสังกัดกรมทรัพยากรธรณี   และเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์   เป็นนักธรณีวิทยาและนักไดโนเสาร์วิทยา

         ผมได้รู้จักและสนิทสนมกับ ดร. วราวุธ เมื่อไปรับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยกัน   โดย ดร. วราวุธได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาชีววิทยา   ผมได้รับปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา

         ผมประทับใจความเป็นคนรู้จริง  ถ่อมตัว   และทำงานแบบกัดติดต่อ   เนื่องในเรื่องบรรพชีวินวิทยา (paleobiology)   โดยส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่   และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านบรรพชีวินวิทยา   โดยร่วมมือกับนักวิจัยจากฝรั่งเศส

         เมื่อปลายปีที่แล้ว  ดร. วราวุธ ได้รับรางวัล Morris F. Skinner Award 2006 จากสมาคมโบราณชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง (The Society of Vertebrate Palaentology - SVP)  ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐอิลลินอยส์  สหรัฐอเมริกา   โดยได้เดินทางไปรับรางวัลที่เมืองโตรอนโต แคนาดา  เมื่อเดือนตุลาคม 2549

         ผมประทับใจที่ ดร. วราวุธ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกชายสนใจเป็นนักวิชาการด้านเดียวกันนี้ด้วย

         ดร. วราวุธ  สุธีธร จบการศึกษา วท.บ. (ธรณีวิทยา) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิจารณ์  พานิช
 16 ม.ค.50