นางสาวปิยะพร จันทรศิริ

  ติดต่อ

  ปฏิทินชุมชน  

     จากการศึกษาชุมชนหนองไผ่ล้อม   ได้เข้าไปเรียนรู้จังหวะชีวิตของชาวบ้าน   วิถีชีวิตชุมชน   ขนบธรรมเนียม   ประเพณี   วัฒนธรรมของชุมชน   สามารถนำไปสู่การทำงานของเราฐานะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลสุขภาพเชิงรุก   ซึ่งได้ข้อค้นพบ   ดังนี้

     1.ทำให้บริหารจัดการเรื่องเวลาได้   เลือกช่วงเวลา   โอกาสในการลงปฏิบัติงานในชุมชนได้เหมาะสม

     2.สร้างสัมพันธภาพที่ดีในชุมชน  โดยการมีส่วนร่วม   รับรู้กิจกรรม   วัฒนธรรมชุมชนในช่วงเทศกาล   งานบุญประเพณีต่างๆ

     3.สามารถจัดระบบ   รูปแบบวิธีการในการวางแผนงานสาธารณสุขได้สอดคล้องกับจังหวะ   เวลาของชุมชน

     นับว่าเป็นประโยชน์ในการนำการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานได้เพื่อจะได้เห็น   รู้จักโลกของชาวบ้านมากขึ้น  เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน  ชาวบ้านคุ้นเคยไว้วางใจ  เกิดการยอมรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประสานงานกับอำเภอในการ

หมายเลขบันทึก: 78106, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:23:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การศึกษาปฏิทินชุมชน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)