"ความคิดเข้าใจ" (Comprehension)  เป็น "พฤติกรรมภายใน" เป็น"ลักษณะหนึ่งของจิต"  การศึกษาต้องการให้ "ครูพัฒนาจิต" ?!

ฉะนั้น "เราต้องเลือกครู"แล้วละครับ !!

ความคิดเข้าใจแบบ "แปลความหมาย"(Translation) มีความหมายทำนองนี้ครับ  กรุณาดูตัวอย่างต่อไปนี้แล้วจะ "เข้าใจ" ครับ

       "ศศิธร" แปลว่าอะไร ? ------- ดวงจันทร์   

ถ้าสอนอย่างนี้  ก็เป็นการสอน "จำ"   แต่ถ้าสอนว่า

       "นึกเฉลียวเสียวทรวงถึงดวงจันทร์" คำดวงจันทร์ในที่นี้หมายความว่าอะไร?  ------  หญิงคนรัก

สอนอย่างนี้ครับ จึงจะเรียกว่าสอน "ความคิดเข้าใจแบบแปลความหมาย"

       "boy" แปลว่าอะไร? --------  เด็กผู้ชาย     อย่างนี้สอนจำ

       "He is walking."  ถามว่าใครกำลังเดิน?  ------  ชายชรา  อย่างนี้สอนคิดเข้าใจแบบแปลความหมาย

       "รุ้งกินน้ำ"เปรียบได้ดังข้อใด?  ตอบว่า  "ผ้าดำ"  "ผ้าลาย" ---  ดังนี้จึงจะสอนคิดเข้าใจแบบแปลความหมาย

       " ก  แก่กว่า  ข  แต่อ่อนกว่า  ค " เขียนได้ดังข้อใด? ----ตอบว่า "ค > ก > ข"  ดังนี้ จึงจะสอนคิดเข้าใจแบบแปลความหมาย

จะสอน"ความคิดเข้าใจด้านแปลความหมาย" ในวิชาใดบ้าง  ก็ต้องเปิดดูในหลักสูตรวิชานั้นๆ !!

ถ้าครูท่านใดเข้ามาอ่านตรงนี้แล้วไม่รู้เรื่อง  ก็ต้องรีบลาออกแล้วละครับ

และต้องระวังเน้อ ----  ถ้าผู้ปกครองเกิดถามขึ้นมาว่า  "ครูครับ  ความคิดเข้าใจนั้นเป็นอย่างไรครับ  ครูพัฒนาลูกของผมหรือเปล่าครับ  ไหนครูลองชี้ให้ผมดูทีหรือว่า  จุดประสงค์ข้อใดของหลักสูตรที่กำหนดให้ครูพัฒนาความคิดเข้าใจครับ --- ? "   แล้วจะยุ่งนะครับ

นี่เฉพาะด้านคิดแปลความเท่านั้นนะครับ

"ใครๆก็เป็นครูได้"  ต้องเลิกพูดได้หรือยังครับ ?