ติดหนี้อาจารย์สมถวิล ว่าโดน tag แล้วจะทำอย่างไร  วันนี้ก็มาเปิดอ่านแล้วก็ คิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะ tag ต่อได้

 ขอลองนะคะ ว่าตอนนี้คิดถึง blogger 5 ท่านที่อยากจะให้มาเขียนบ่อยๆและเป็นดาราประจำค่ะ

  1. โรงเรียนพุทธชินราช

  2. โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)

 3. จง-ผอ.ไอซีที

 4. บวร

 5. โรงเรียนสุขานารี