วันนี้ที่ท้องฟ้า เป็นใจ เปิดโอกาส ได้ก้าวสู่ขอบเขตใหม่ที่ท้องฟ้าประดับด้วยดาวที่จรัสแสงอยู่แล้ว ดาวดวงใหม่ที่รับแสงจากดาวฤกษ์ เป็นใบเบิกทางสู่จุดหมายที่เปิดกว้างสำหรับตัวเอง ดาวดวงนี้มีทิศทางที่เป็นของตัวเมื่อใด เมื่อนั้น คืดเป้าหมายของผม