อาชญากรรมออนไลน์

เจนจิรา
การลักลอบข้อมูลบัตรเครดิตบนอินเทอร์เน็ต เป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประเภท Cyber Crime

      อาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยี มี 3 ประเภท คือ

  • Cyber Crime เป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
  • Computer Crime เป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตก็ได้
  • High Tech Crime เป็นอาชญากรรมที่ครอบคลุมทุกชนิดไม่รวมเฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้น ยังรวมถึงโทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ ด้วย

(ที่มา : www.www.thaicleannet.com)

        โดยอาชญากรรมประเภทการลักลอบข้อมูลบัตรเครดิตบนอินเทอร์เน็ตจัดอยู่ในประเภท Cyber Crime โดยการลักลอบข้อมูลในปัจจุบันสามารถแบ่งออกไป ดังนี้

  • การบุกรุกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ โดยเจาะระบบเข้าไปโดยกระทำการแค่เพียงการอ่านเท่านั้น
  • การบุกรุกเข้าไปในฐานข้อมูลและดึงข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดไปใช้โดยเจ้าของโครงข่ายไม่ทราบ
  • การดักข้อมูลกลางทาง ระหว่างที่มีการส่งข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ แล้วดึงข้อมูลดังกล่าวมาเก็บไว้โดยไม่ปล่อยให้ข้อมูลส่งถึงผู้รับ
  • กรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์มีการระบป้องกันความปลอดภัยเป็นอย่างดี การเจาะข้อมูลจะทำโดยการส่งข้อมูลหรือไวรัสเข้าไปรบกวนแทน ทำให้ผู้รับและผู้ส่งไม่สามารถติดต่อกันได้สะดวก

       ในต่างประเทศมีกฎหมายเฉพาะขึ้นมาป้องปรามการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เช่น สหรัฐอเมริกามีการออกกฎหมาย the Computer Fraud and Abuse ตั้งแต่ปี 1984 และมีการแก้ไขเรื่อยมาจนแก้ไขล่าสุดเมื่อปี 1996 และ อังกฤษก็มีกฎหมายComputer Misuse Actตั้งแต่ปี 1990 โดยสรุปมีเนื้อหาสำคัญ ๆ ดังนี้

(1) การเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์, ทำการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เสียหายซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยเจตนากระทำการละเมิดอย่างร้ายแรง เช่น ในกรณีที่ผู้ใดได้เจาะระบบ หรือแฮก (hacking) คอมพิว- เตอร์ของธนาคาร และเข้าถึงข้อมูลหมายเลขเครดิตการ์ด ซึ่งผู้กระทำการดังกล่าวมีเจตนาที่จะใช้ข้อมูลเพื่อการได้มา ซึ่งตัวทรัพย์อันมีมูลค่าเป็นเงินถือได้ว่า มีความผิดและอาจต้องได้รับโทษฐานฉ้อโกงด้วย

(2) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์โดยมิได้รับอนุญาต ในกรณีที่ผู้ใดประมาทเลินเล่อ ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลจะทำให้ข้อมูลเสียหายหรือไม่ก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวนี้มีความมุ่งหมายที่จะ ให้ครอบคลุมถึงการกระทำผิดในหลายรูปแบบ เช่น การที่นักเจาะระบบ หรือแฮก- เกอร์ ได้เจาะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และทำให้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์เสียหาย

(3) การทำให้เสียหาย ซึ่งการสื่อสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการใช้กลอุบายด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทำให้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง เช่น โดยการโจมตีด้วยการส่งอี-เมล์อันไม่พึงประสงค์เป็นจำนวนมากไปยังเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง จนเป็นเหตุให้เซิร์ฟเวอร์ของระบบดังกล่าวล้มเหลวในการทำงานหรือไม่สามารถให้บริการได้ การกระทำเช่นนี้บางครั้งเรียกว่า การทำให้ระบบปฏิเสธการให้บริการ (Distributed denial of services)

(ที่มา : www.board.dserver.org)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฎหมายและโทรคมนาคม ครั้งที่ 2

คำสำคัญ (Tags)#บัตรเครดิต

หมายเลขบันทึก: 77999, เขียน: 12 Feb 2007 @ 17:06 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 07:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)