ผศ.ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ : คนดีของฉัน

begood
คนดีของฉัน

           

            ผศ.ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ คือ คนดีของฉัน อีกทั้งเป็นคนสำคัญของประเทศไทยคนหนึ่ง     ปัจจุบันท่านทำงานหลายหน้าที่  เป็นทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     อนุกรรมการของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ 5    และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติของท่าน ท่านจบการศึกษาปริญญาตรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาโทและเอกที่ The University of Alberta ประเทศแคนาดา 

          ประวัติการทำงาน   ท่านจบปริญญาตรีแล้วก็ทำงานเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  7 ปี   จากนั้นท่านได้ทำงานประจำภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เป็นเวลา 8 ปี   และทำงานกับองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ( UNICEF) 21 ปี  หลังจากนั้นมาทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและธนาคารพัฒนาเอเชียในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ อีก 3 ปี     และทำงานร่วมกับกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อีก 3 ปี

          ท่านมีความชำนาญพิเศษ หลายสาขามาก ดังต่อไปนี้ การปฏิรูปการเรียนรู้ การพัฒนาเด็กปฐมวัย การปฐมวัยศึกษา การประถมศึกษา การพัฒนาสตรี และการพัฒนาชุมชน

          นอกจากนี้ท่านยังมีประสบการณ์หลากหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องการบริหารแผนงาน (ช่วงที่ท่านทำงานที่องค์กร UNICEF) และการบริหารงานวิจัย (ในระหว่างเป็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการอิสระ)  รวมทั้งการมีผลงานวิชาการ คือ หนังสือ เรื่องแนวทางการวิจัย ปฏิบัติการ: โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และ รายงานวิจัย สถานภาพการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนนำร่อง : บทเรียนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ การวิจัยและพัฒนารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน และยังได้รับรางวัล งานวิจัยเด่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2547 :  การวิจัยและพัฒนา รูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน

              เพียงเท่านี้ก็บอกได้แล้วว่าท่านเป็นบุคคลที่สำคัญในแวดวงการศึกษาและยังเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาคนของวงการศึกษา  หลังจากทีท่านผันตัวเองมาทำงานวิจัย ตั้งแต่ปี 2545-2547 เมื่อจบโครงการวิจัยฯ แล้ว....ท่านยังทำงานอย่างไม่หยุดนิ่ง   แม้ท่านจะมีอายุมากแล้ว.....แต่ไฟในการทำงานยังลุกโชนอยู่.....ขณะนี้ท่านก็ยังทำงานให้กับวงการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการทำงานอีกชิ้นซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากงานวิจัยปี 47   คือ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้   ท่านทำหน้าที่เป็นหนึ่งในหัวหน้าทีมนักวิจัย ( อีกท่านคือ ดร. สุวัฒน์ เงินฉ่ำ)...ซึ่งฉันได้รู้จักท่านก็เพราะงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาฯ...นี้แหละคะ

                ที่ชื่นชอบและประทับใจ ก็เพราะเวลาพูดคุยกับท่าน...พบว่าท่านให้แง่มุมที่น่าสนใจ ชัดเจน ตรงประเด็นและทำงานเพื่อมวลชลอย่างแท้จริง  ...ท่านเสียสละเวลาส่วนตัวให้กับการทำงานของส่วนรวม และเพื่อการพัฒนาของคนในแวดวงการศึกษา (ทั้งๆ ที่ท่านก็มีอายุมากพอสมควร) และเห็นได้จากการทำงานในโครงการวิจัยและพัฒนาฯ ฉันพบว่า งานวิจัยนี้มีการทำงานที่เป็นรูปแบบชัดเจน และเน้นการให้ความสำคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของคนทำงานในแวดวงการศึกษา ซึ่งขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้นตอน ท่านและทีมงานต้องลงไปกำกับ ดูแล ตรวจสอบ พูดคุย กับผู้เกี่ยวข้องตลอดเวลาและต่อเนื่อง...และในบางครั้งการเดินทางอาจจะต้องเจ็บตัวบ้าง...เนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ทราบข่าวว่าท่านประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในระหว่างเดินทางไปติดตามความคืบหน้าในงานโครงการวิจัยนี้  แต่โชคดีที่ท่านได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย....คนดีผีคุ้มคะ...ตอนที่ทราบข่าวครั้งแรกตกใจเหมือนกันและก็เป็นห่วงท่าน....ขอให้ท่านหายไวๆ คะ...เพื่อทำงานให้กับบ้านเมืองของเราต่อไป....  

          และนี่คือคำคมที่ท่านได้เคยกล่าวไว้หลังจากที่ท่านได้สัมผัสเครื่องมือการจัดการความรู้จากการเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการวิจัยและพัฒนาฯ

·         KM ทำให้คนเห็นมิติของวัฒนธรรมใหม่ คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ

·         Tacit Knowledge คือ ขุมทรัพย์ในตนนั่นเอง ซึ่งมีอยู่ในทุกคน ทุกคนมีคุณค่า

                                                             จ๊ะจ๋า สคส.

                                                        (ฉันทลักษณ์  อาจหาญ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าเรื่อง...ดี ๆ

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา#ทำดี#goodnews#ครูดี#คนดีวันละคน

หมายเลขบันทึก: 77878, เขียน: 12 Feb 2007 @ 08:33 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • มาช่วยยืนยันว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดี
  • ทำงานเก่งมาก
  • สมัยทำงานกับ สกศ
  • ในงานKM ท่านมาแสดงความคิดเห็นในห้องคุณอำนวยครับ
  • ขอบคุณมากครับ