การให้คำปรึกษารายกลุ่ม

  ติดต่อ

  การเรียนและฝึกปฏิบัติการให้คำปึกษารายกลุ่มของ สม.4   

การให้คำปรึกษารายกลุ่ม  เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้ากลุ่มด้วยกันและผู้นำกลุ่ม  ซึ่งมักจะนำไปใช้กับกลุ่มผู้ป่วนโรคเรื้อรัง ความดัน เบาหวาน  กลุ่มบำบัดบุหรี่  สุรา  หรืออาจจะนำไปใช้กับกลุ่มอื่นๆก็ได้  โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม  คือ 

1 ประสบการณ์ = สาชิกในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวเอง

2  แนวคิดรวบยอด = ผู้นำจัดความรู้จากสมาชิกทั้งหมดมาอธิบาย

3 สะท้อนความคิด = .สมาชิกจะหาวิธีในการแก้ปัญหา ช่วยเหลือกัน

4 ประยุกต์แนวคิด = แล้วสามารถนำวิธีการที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

แล้วนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติแสดงบทบาทสมมุติ  ตีบทแตกทุกคน  สงสารแต่ผู้นำกลุ่ม  เจอคนไข้ที่กวนสุดๆ  เรียบร้อยแต่ลุงมี  สงสารแต่พี่สะอาด  คุณหมอแพรวเรียกชื่อผิดบ่อยจัง  ในใจคิดอะไรอยู่   สงสัยกลำลังคิดเรื่องสอบโครวร่างวิทยานิพนธ์อยู่    ผมจะไปปรึกษาขอคำแนะนำด้วยคนนะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

หมายเลขบันทึก: 77873, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 11:31:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สม.4#การให้คำปรึกษารายกลุ่ม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)