การผลิตสื่อ e-Learning ประจำปี 2550 นี้ ท่านอธิการบดีให้นโยบายว่า ควรผลิตสื่อฯ ที่เป็นหลักสูตร ที่ CARD ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติการเปิดหลักสูตรทุกสาขาวิชาที่ มมส. เปิดทำการสอน พบว่า สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ เป็นสาขาที่มีผู้ให้ความสนใจเรียนเป็นอันมาก ขณะที่มีการเปิดการเรียนการสอนในหลายๆ จังหวัดทั่วภาคอีสาน ฉะนั้นหากดำเนินการผลิตสื่อฯ กับภาควิชาบริหารการศึกษาคงคุ้มค่าต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาเป็นอย่างมาก

วันที่ 12 ก.พ. 2550 ที่จะถึงนี้ ผมและทีมงาน CARD ได้ประสานล่วงหน้าไปยังภาควิชาบริหารการศึกษา เพื่อทำการชี้แจงหลักการและเหตุผลเบื้องต้นถึงความร่วมมือเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ e-Learning และสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ ด้วย โดยในปี 2550 นับเป็นปีแรกที่จะได้ผลิตสื่อฯ บนฐานของระบบ LMS รุ่นใหม่ ที่รองรับมาตรฐาน SCORM 2004 ภายใต้การพัฒนาของ NOLP กระทรวงวิทยาศาสตร์

9 ก.พ. 2550
วิชิต ชาวะหา