• คุณครู คนแรกของฉัน ฉันเริ่มเรียนรู้เรื่อง Blog จาก อ. jj 2 ชั่วโมง
  • ต่อมาคุณครูของฉัน คือ คุณขจิต อ. beeman  อ.สมบูรณ์ และคุณติ๋ว รวมทั้งชาว Bolg ทุกคน
  • ทำให้ฉันเรียนรู้มากมายและจะต้องเรียนต่อไป