ถือคติประจำใจอยู่อย่าง   คือ  มุ่งมั่น  ฝ่าฟัน  อดกลั้น  ขยัน  หมั่นเพียร.....ใครจะโง่มารังเกียจ....ก็เรียนเชิญ  
เช้านี้เป็นเรื่องเบาๆ  ดีกว่า   จงคิดแต่เรื่องบวกดีกว่า   จะได้มีความก้าวหน้า  
หากจะถอยหลังลงคลอง  ก็ควรเป็นคลองที่ใสสะอาด  ปลอดภัย  แน่ใจว่า  เล่นแล้วต้องสนุก   มีความสุข 
ระยะนี้  มีความสุขในหลายเรื่อง  ถึงแม้ว่าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานา  
เฉยกับมันเสีย  กับเจ้าปัญหา เดินหนีมันเสีย  
อะไรอะไร...ก็เป็นของเรา  จะปฏิเสธทำไมกับปัญหา   เมื่อมีแล้ว   ก็ต้องแก้กันไป  
ใครใครก็ชอบ  ให้เราทำงาน....ลองดูเรื่องนี้สิ...นาน ๆทีจะมีเรื่องนี้   ท่านผู้อำนวยการ สมาน ชื่นอิ่ม ชื่นชมครูอ้อย   
และภาพที่ใกล้ชิด  ระหว่าง  ผู้บริหาร  กับ  ครูน้อยที่ชื่อ  อ้อย  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกับนักเรียนและครู  
กับความใกล้ชิด  แบบเสียงอยู่ข้างหู   ฟังแล้วจั๊กกะจี้  ในเรื่องนี้ค่ะ  ดีใจ....ที่เจ้านายโทรศัพท์มาหา  
ยังไม่หมดนะคะ  ยังมีต่อ  เช้านี้คงจะมีความเจริญตามมา  เพี้ยง...มีนก หนู แมลงสาบ...คาบไปบอกเถิด.....เพี้ยง

 
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา   ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ ได้ออกอากาศ  (ออก ทีวี)    เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน   ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน 
ท่านไปออกอากาศ  เพื่อแจ้งให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบถึง  ความเคลื่อนไหว  ของการดำเนินการในโรงเรียน  ในเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขต 2 
พวกเราอยู่ที่โรงเรียน  ก็เปิดทีวี  ชมภาพ  ...
ครูอ้อย ปฏิบัติงานอยู่บริเวณนั้น  อดไม่ได้ที่จะบันทึกภาพ  และปฏิบัติด้วยความเต็มใจ   และนำลงในบันทึกนี้ด้วยความเต็มใจ  เช่นกัน  
เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนของตนเอง  ในฐานะที่เป็นครูที่รักโรงเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน  ชื่อ  นายสมาน  ชื่นอิ่ม  โปรดสังเกต   ขึ้นต้นด้วย  " ส "  เหมือนครูอ้อยเลยค่ะ....." สิริพร "