เมื่อวันที่ ๗ กุมภาที่ผ่านมา ผมไปประชุมคณะกรรมการ   กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่สำนักบริหารงานกศน. ซึ่งในการกระจายอำนาจนั้นมีหลายวิธี การถ่ายโอนงาน กิจกรรม งบประมาณ บุคลกร ทรัพย์สินหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นเพียงวิธีการหนึ่งเท่านั้น ยังมีวิธีอื่น ๆ เช่นการทำบันทึกความเข้าใจในการร่วมมือกันทำงาน หรือ MOU จะเป็นวิธีที่ไปได้สวยกว่า เช่นกรณีกทม. นั้น    ท่าน รมต.ศธ ไปทำ MOU กับ กทม.ในการจัดการศึกษา กทม.ไม่ต้องการรับโอนโรงเรียนจากศธ. แต่ไปสร้างโรงเรียนใหม่เพิ่มขึ้น โดยกระทรวงศธ.ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ เป็นต้น  ฉะนั้นการถ่ายโอนจึงไม่ใช่วิธีที่จะเพิ่มจุดบริการแก่ประชาชนเลย แต่การที่ท้องถิ่นสร้างโรงเรียนเพิ่มจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์ และไม่ต้องมาเสียเวลาขัดแย้งกันว่าครูอยากไปหรือไม่อยากไปอยู่กับท้องถิ่น  การพิจารณาการถ่ายโอนของกศน.ก็มีเกณฑ์สมัครใจด้วย และยังต้องดำเนินการกันอีกยาวไกลคงยังไม่จบกันง่าย ๆ

            ผลพลอยได้จากการไปประชุม ได้ทราบข่าวว่า สำนักกศน.ได้กำลังพยายามทำบรรณารักษ์/จนท.ห้องสมุดประชาชน ให้เป็นครู ในวันที่ ๗ ก.พ. นี้ได้ผ่านการพิจารณาของ อกค.สป. แล้ว จะเสนอ อคกศ. พิจาณาอนุมัติต่อไป คาดว่าคงได้ ยกเว้นผู้ที่ไม่จบปริญญาตรี ซึ่งมีน้อยมาก   เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีเรื่องหนึ่งครับ