ขอนำภาพวัดร่องขุ่น (Rong Khun) เชียงรายมานำเสนอต่อจากบันทึก "นำชม วัดร่องขุ่น(ห้ามบริจาค) ตอน ๑" ต่อ...

 • ท่านผู้อ่านที่ต้องการชม หรือดาวน์โหลดภาพใหญ่ (ขนาดประมาณ 50KB ซึ่งอาจใช้เวลาดาวน์โหลดบ้างถ้าใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำ)... โปรดคลิกที่แถบข้อความ " โปรดคลิกที่นี่..." ข้างใต้ภาพครับ...

    ภาพที่ 11:

    ภาพที่ 12:

    ภาพที่ 13:

    ภาพที่ 14: 

บ่อนี้เป็นบ่อ "นรก (hell)" น่าสังเกตว่า เสียงประกาศจากพระอุโบสถ (โบสถ์) วัดจะเตือนท่านผู้ไปเยี่ยมชมเสมอว่า "ห้ามลงไปในบ่อนรก" ไม่ทราบจะเป็นปริศนาธรรมว่า บ่อนี้ลงไปแล้วกลับขึ้นมาได้ยากหรือไม่

 • สมัยพุทธกาล... ครั้งหนึ่งท่านพระภิกษุเห็นนักโทษถูกจองจำด้วยขื่อ คา โซ่ ตรวน เชือก ฯลฯ ในเวลาเข้าไปบิณฑบาต เมื่อกลับมาวัดได้สนทนากันว่า เครื่องจองจำเหล่านี้หลุดได้ยากหนอๆ มีเครื่องจองจำที่ยิ่งกว่านี้หรือไม่

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า เครื่องจองจำที่ยิ่งกว่านี้ยังมีคือ นรกและเดรัจฉาน ซึ่งเป็นภพภูมิที่เป็นดุจเรือนจำ... เข้าไปแล้วหลุดออกมาได้ยาก

 • โปรดสังเกตว่า ในท่ามกลาง "มือสัตว์นรก" ที่ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์รังสรรค์ (= สร้าง) ขึ้นนี้... มี "บาตร" ด้วย

 

เรียนเชิญท่านผู้อ่านศึกษาพระไตรปิฎก และอรรถกถา... ยุคนี้เป็นยุคที่มีการแปลเป็นภาษาไทยพร้อม เช่น ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัยมีจำหน่ายที่มูลนิธิฯ ข้างวัดบวรนิเวศวิหาร ฯลฯ

 • ถ้าเราอ่านพระสูตร... จะเห็นบันทึกของพระภิกษุชั้นเลิศใน "เถรคาถา" บันทึกของพระภิกษุณีอย่างเลิศใน "เถรีคาถา"... นี่เป็นแบบอย่างของท่านผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ

 

โลกนี้... ถ้ามีพระเอกนางเอกก็ย่อมมีผู้ร้ายเป็นธรรมดา บันทึกของภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี สิกขมานา (ผู้หญิงที่รอบวช)ในฐานะผู้ร้ายก็มีปรากฏใน "เปตคาถา (คาถาว่าด้วยเปรต)"

 • นักบวชในพระพุทธศาสนาที่ประพฤติปฏิบัติผิดมักจะมีลักษณะเฉพาะ เช่น ตายเป็นสัตว์นรก เปรต หรือเดรัจฉานที่อายุยืนมาก บางท่านมีจีวรลุกเป็นไฟเผาผลาญสรีระ "ข้ามพุทธันดร" หรือจากสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งไปถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่ง

 

ขอเราพึงได้ประพฤติปฏิบัติดีในพระธัมมวินัยนี้... ขอเราอย่าได้ตกไปใน "เรือนจำ" ที่เข้าไปแล้วออกได้ยากเช่นนี้เลย...

    ภาพที่ 15:

    ภาพที่ 16:

    ภาพที่ 17:

    ภาพที่ 18:

    ภาพที่ 19:

    ภาพที่ 20:

     เรียนเสนอ:

แอ่ว(เที่ยว)เจียงฮาย(เชียงราย)แล้ว...

 • (1). เรียนเสนอให้หาโอกาสไปกราบพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุดอยตุง ทางขึ้นออกจะสูงหน่อย จอดรถไว้ข้างล่าง จ้างรถ 2 แถวที่เขาชำนาญทางขึ้นไปดูจะปลอดภัยกว่าครับ 
 • (2). เรียนเสนอให้หาโอกาสใส่บาตรที่เชียงราย... ลองเดินไปแถวๆ ตลาด ที่นั่นมีข้าว กับข้าว ขนม และผลไม้จำหน่ายในราคาไม่แพง ใส่บาตรที่เชียงรายไม่เหมือนที่อื่น... คนที่นี่ใจดี มากด้วยเมตตา

ผู้เขียนใส่บาตรครั้งก่อน (2542) ประทับใจมา 7 ปี ปีนี้มีโอกาสแอ่วเจียงฮาย (= เที่ยวเชียงราย) เลยถือโอกาสใส่บาตรอีก... ขอให้ท่านผู้อ่านโปรดได้รับส่วนแห่งบุญทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ทำแล้ว ทำอยู่ และจะทำต่อไปทั้งหมดครับ...

 • (3). แนะนำให้แวะไปเที่ยวตลาดท่าขี้เหล็ก... ที่นั่นมี "คนไทใหญ่" เยอะเลย (พูดไทยได้ และพูดคำเมืองได้แบบคนเหนือ) มีรถรับจ้างนำเที่ยววัดพม่า (50 บาท

ท่านที่ต้องการชม หรือกราบไหว้พระรูปพระเจ้าบุเรงนองที่ท่าขี้เหล็ก... แนะนำให้เดินตรงไปจากด่านฝั่งพม่า พระรูปอยู่ทางซ้ายมือ เลยตลาดท่าขี้เหล็กไปนิดหน่อย

 • ท่านผู้อ่านท่านใดมีโอกาสทำบุญที่เชียงราย หรือท่าขี้เหล็ก... โปรดพิมพ์ข้อคิดเห็นมาที่ท้ายบันทึกนี้... จะขออนุโมทนาส่วนบุญของท่านบ้างครับ... สาธุ สาธุ สาธุ

     แนะนำให้อ่าน:

    ข่าวประกาศ:

 • ถ้าไม่มีความผิดพลาดทางเทคนิค...
 • ผู้เขียนจะเดินทางไปทำบุญที่ศรีลังกา วันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2550...
 • ช่วงเวลาดังกล่าวคงไม่มีโอกาสแวะมาแลกเปลี่ยน หรือตอบคำถามท่านผู้อ่านครับ

    แหล่งที่มา:

 • เชิญอ่าน "บ้านสุขภาพ" ที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/health2you > อ่านบันทึกย้อนหลังได้ โดยการเลือกเดือนจากปฏิทินกิจกรรมทางขวามือของบล็อก
 • เชิญอ่าน "บ้านสาระ" ที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/talk2u > อ่านบันทึกย้อนหลังได้ โดยการเลือกเดือนจากปฏิทินกิจกรรมทางขวามือของบล็อก