สวัสดีครับบุคลากรทุกท่านครับ กลับมาอีกแล้วนะครับ หายไปนานเลยนะครับสำหรับตัวผม แต่ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับ ยังคงอยู่ที่คณะแหละครับ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา ผมได้ทำการสรุปรายงาน การบัญชีประจำเดือน ม.ค. 50 เสนอต่อท่านคณบดี เพื่อที่จะนำส่ง (ผอ.กองคลัง) ซึ่งเอกสารรายงานที่ผมได้รายงานไปนั้น ผมอาจไม่สามารถตีพิมพ์ไปได้ แต่ผมได้ทำสำเนาเก็บไว้อีก จำนวน 1 ฉบับ  เพื่อที่จะให้ตรวจสอบได้ครับ  และพร้อมกันนี้ผมก็ได้ทำการสรุปรายการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ เสนอต่อท่านคณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อที่จะนำเข้าในที่ประชุม กรรมการคณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้ก็ใกล้จะถึงกีฬามหาลัยกันแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเริ่มเตรียมฝึกซ้อมกันรึยังครับ  หวังว่าปีนี้บุคลากรทุกท่านคงจะสนุกสนานกับการแข่งขันกีฬานะครับ  (แต่อย่าลืมเรื่องการงานของท่านนะครับ)