นายอำเภอ จะจับมือกับ อบต.ทำงานเพื่อสร้างเครือข่าย ตามแนวคิด ของเศรษฐกิจพอเพียงใด้อย่างไร

          อำนาจ และรูปแบบการบริหารงานของอำเภอแปลี่ยนไป จากการรวมศูนย์ อำนาจอยู่ที่นายอำเภอเป็นผู้ตัดสินใจ  แต่ปัจจุบันอำนาจการตัดสินใจเหล่านั้น เป็นของ อบต.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)