พรุ่งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ 9 ( 1/2550)  ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ    เจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการวิชาการคงยุ่งน่าดู  ขอแอบเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ   หายใจลึกๆไว้ นะคะ