แนวคิดเครือข่ายนักจัดการความรู้ระดับชุมชนบุรีรัมย์ ตอนที่ 3

samniang
ความเป็นปราชญ์ของครูบา คือสละชีวิต สละทรัพย์สิน สละความสุขส่วนตัว สละความเห็นแก่ตัว เป็นการให้ เป็นการช่วยเหลือสังคม ได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในสังคม
          พ่ออุ่น  นิกรรัมย์     ที่อยู่  26 หมู่ 6  ต.หนองขมาร  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ เจ้าของความคิดประยุกต์สิ่งประดิษฐ์งานช่างมาใช้กับงานเกษตร           

         “จากการที่เข้ามา  เป็นเครือข่ายทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีชาวบ้านเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้  เขาทำกันอย่างไร มีมาอย่างไร เพราะเราต้องเข้าชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้แง่คิดของแต่ละคนมาปรับใช้กับตนเองมากมาย      การทดลองได้ทดลองเกี่ยวกับเครื่องจักรกลปรับเปลี่ยนเรียนแบบประยุกต์ใช้  ได้ทำสิ่งใหม่ ๆ มาเชื่อมกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นงานของเรา เพื่อให้ได้ความรู้มากขึ้น      สามารถนำความรู้ไปช่วยประเทศชาติและช่วยตนเอง ช่วยลูกหลาน ช่วยสังคม  ช่วยโลกให้แก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้            

        
จากการที่เข้ามาเป็นเครือข่ายได้พัฒนาตนเอง เช่นได้ภาษาที่สละสลวย ถือเป็นงานพิเศษ เช่น คำคม ภาษิต โคลง ทำให้เกิดความสุข  ความสนุกอีกรูปแบบหนึ่ง         
         
ได้เอากิจกรรมของ
KM ไปต่อยอดโดยการให้แก้ปัญหาและช่วยเหลือตนเอง ชุมชนสร้างรายได้ให้เครือข่ายได้วันละ  200  บาท         
          
เราควรจะจัดการทุกอย่างทุกเรื่องโดยการใช้ความรู้  ไม่ยึดมั่นถือมั่นนัก อยู่อย่างพอเพียงจะมีความสุข โดยเฉพาะสิ่งที่ครูบาเป็นผู้นำในการคิดการทำ เห็นความสำคัญกับประเด็นพัฒนา
            

          
ครูบาสุทธินันท์ได้ถ่ายทอดให้เครือข่ายเป็นคนต้องการเรียนรู้ โดยครูบาจะเป็นคนติดต่อ เป็นตัวกลาง ประสานงาน ให้แล้วก็วางมือ  ให้เครือข่ายสานงานต่อเพื่อเชื่อมความรู้ระหว่างผู้รู้ และงานของตนเอง           
           
ความเป็นปราชญ์ของครูบา คือสละชีวิต สละทรัพย์สิน สละความสุขส่วนตัว สละความเห็นแก่ตัว เป็นการให้ เป็นการช่วยเหลือสังคม ได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในสังคม
         
           
แนวคิดและหลักคิดที่ได้ เป็นความคิดที่นำความรู้จากการปฏิบัติจริงมาถ่ายทอดขยายต่อ ๆ กันมา เช่นแนวคิดเรื่องน้ำขุ่น น้ำที่ไม่สะอาด ถ้าน้ำตกตะกอนไม่เหม็น หรือน้ำมีกลิ่นหอมจะกลายเป็นให้ประโยชน์ทันที แต่ที่น่าคิดคือปล่อยให้น้ำเน่าไปก่อนแล้วจะเกิดการปรับสภาพสมดุล  แล้วน้ำจะใส ปล่อยให้มีน้ำเน่าไปก่อน
1 ครั้ง แล้วมันจะไม่เน่าอีก มันจะปรับสภาพสมดุลได้โดยธรรมชาติ ถ้าเราจะเปลี่ยนน้ำอีกโดยเปลี่ยนน้ำเก่าออกทั้งหมด ใส่น้ำใหม่เข้าไปแทน จะทำให้น้ำเน่าเสีย ปลาจะตายอีกครั้ง จึงจะเกิดการปรับสมดุลใหม่อีกครั้ง ดังนั้นบ่อนั้น ๆ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำบ่อย ถ้าเปลี่ยนก็ให้คงเหลือน้ำเก่าไว้เท่า ๆ กับน้ำใหม่ที่จะใส่เข้าไป  แล้วเราสามารถเลี้ยงปลาในบ่อต่อได้อีก และจะไม่มีปลาตายในรอบต่อ ๆ ไป           

           
ความรู้ที่ได้จากพันธมิตร  พ่ออุ่นบอกว่า
คนฉลาดทำโอกาสให้เป็นทอง คนโง่โอกาสทองก็มองไม่เห็น  นั่นคืออยู่ใกล้ครูบาต้องเป็นคนฉลาดทันความคิดครูบาให้ได้ หรืออย่างน้อยต้องรู้ว่าครูบาคิดเรื่องนั้นว่าอย่างไร  และควรติดตามดูเครือข่ายว่าความรู้ แนวคิด ที่เราให้ไป ว่าเขานำไปใช้จริงหรือเปล่า          
          
แต่ก่อนหาคนมาช่วยเพิ่มความรู้ หายากมาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง ถูกบ้าง ผิดบ้าง แต่ทุกวันนี้มีนักวิชาการที่ครูบาประสานงาน เชื่อมสัมพันธ์ไว้มากมาย เราจึงได้ความรู้จากผู้รู้โดยตรง  เรานำมาต่อยอดและประยุกต์ใช้กับความรู้ที่เรามีอยู่ได้
         
           
รู้จักการจัดแจง การจัดการ การจัดการความรู้ มาจัดให้ปัจจัยมันครบทุกอย่างก็เป็นไปได้ แล้วมันจะทำให้อยู่แบบพึ่งพาตนเองได้
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#ปริญญาโท#การพึ่งตนเอง#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี#มหาชีวาลัยอีสาน

หมายเลขบันทึก: 77228, เขียน: 08 Feb 2007 @ 18:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)