การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน

Add_educations
  การจัดทำแผนการเรียนรู้(สอนเสริม)  

     วันนี้ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 ฉันและครูจันทร์เพ็ญ  สิริพงศ์วิรุฬห์  ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน   โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1  ท่านปรีชา  จิตร์สิงห์  ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิด  คำกล่าวเปิดของท่านฯ  กินใจฉันอย่างเหลือเกินที่ว่า  เด็กทุกคนจะต้องอ่านหนังสือ"เป็น"  เขียนหนังสือ "เป็น" 

     ครูจันทร์เพ็ญและฉันได้รับการเกียรติจากท่าน ศน.เกรียงศักดิ์  ศรีไพโรจน์  ศน.เทียมจันทร์  หมั่นสระเกษ  และ ศน. จรรยา  ค้าดี  ให้เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม  ครูจันทร์เพ็ญอยู่ประจำช่วงชั้นที่ 3  ส่วนฉันได้ประจำช่วงชั้นที่ 2 เมื่อเข้ากลุ่มก็เลือกตั้งประธาน  ทุกคนลงความเห็นว่า  ให้ท่านรองผู้อำนวยการทับทิม  โคตรสมพงษ์  จากโรงเรียนบ้านโคกสูง  เป็นประธาน   อาจารย์สมหมาย  เถียรหนู  เป็นเลขาฯ  ส่วนฉันขออนุญาตเป็นผู้ประสานของทีมงาน  ในใจและความสำนึกของฉันนั้นคิดว่าภารกิจที่ทุกคนได้รับก็คือ  จะต้องทำให้นักเรียนอ่านให้ออก  เขียนให้ได้   เมื่อมาตรงจุดนี้แล้ว  มาระดมความคิด  ระดมสมองกันจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ก็ควรจะได้แผนสำเร็จรูปพร้อมใช้ได้เลย   ฉันจึงอาสาเพื่อนในกลุ่มจัดพิมพ์เพื่อให้ออกมาเป็นรูปเล่ม  โดยมีท่าน ศน.เทียมจันทร์  หมั่นสระเกษ  เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด  

     จากการได้เข้ากลุ่มกันทำงาน  ทำให้ฉันได้รู้จักเพื่อนเพิ่มอีกหลายคน  เพื่อนร่วมอาชีพ  เมื่อได้พูดคุย  และทำงานร่วมกัน  ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจอย่างเหลือเกินว่า  อาชีพ "ครู"  นี้  มีแต่ "ให้"  จริงๆ

     เมื่อทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนแล้ว  พวกเราก็ต้องมาทำตารางวิเคราะห์ร่วมกัน  ตามกรอบทั้ง  5 กรอบ  ปรากฎว่าเราต้องทำแผนจัดการเรียนรู้ ในเวลา 40 ชั่วโมง  รวมทั้งสิ้น 21 แผน  ดังนี้

กำหนดการสอนซ่อมเสริม (ภาษาไทย)

แผนการสอนที่

เนื้อหา

จำนวนชั่วโมง

วัน  เดือน  ปี

ที่สอน

พยัญชนะไทย  44  ตัว

 

สระอะ  อา  อิ  อี  อึ  อือ  อุ  อู  เอะ  เอ  แอะ  แอ  เอาะ  ออ  โอะ  โอ  เออะ  เออ  เอียะ  เอีย

 

สระเอือะ    เอือ  อัวะ  อัว    ฤา    ฦา  อำ  ไอ  ใอ  เอา

 

วรรณยุกต์เอก  โท  ตรี  จัตวา

 

การประสมสระในแม่    กา  ด้วยสระอะ  อา  อิ  อี  อุ  อู

 

การประสมสระในแม่    กา  ด้วยสระเอะ  เอ  แอะ  แอ  โอะ  โอ  เอาะ  ออ

 

การประสมสระในแม่    กา  ด้วยสระเออะ  เออ  เอียะ  เอีย  เอือะ  เอือ  อัวะ  อัว 

 

การประสมสระในแม่    กา  ด้วยสระ ฤ  ฤา    ฦา  อำ  ไอ  ใอ  เอา 

 

คำที่สะกดด้วยแม่กง  กม  เกย  เกอว 

 

๑๐

คำที่สะกดด้วยแม่กน

 

๑๑

คำที่สะกดด้วยแม่กก

 

๑๒

คำที่สะกดด้วยแม่กด

 

๑๓

คำที่สะกดด้วยแม่กบ

 

๑๔

การผันวรรณยุกต์แม่    กา

 

๑๕

การผันวรรณยุกต์คำที่มีตัวสะกดในแม่กง  แม่กม

 

๑๖

การผันวรรณยุกต์คำที่มีตัวสะกดในแม่กน

 

๑๗

การผันวรรณยุกต์คำที่มีตัวสะกดในแม่เกย  แม่เกอว

 

๑๘

คำที่สะกดไม่ตรงมาตราในแม่กก

 

๑๙

คำที่สะกดไม่ตรงมาตราในแม่กด

 

๒๐

คำที่สะกดไม่ตรงมาตราในแม่กบ

 

๒๑

คำที่สะกดไม่ตรงมาตราในแม่กน

 
  ทดสอบและประเมินผล    
                                รวม

๔๐

 
     จากนั้นก็จับคู่กันเขียนแผนฯ  ส่วนฉันก็ทำหน้าที่ตรวจต้นฉบับร่วมกับท่านศึกษานิเทศก์  ฉันคิดว่าฉันต้องพิมพ์และตรวจทานให้เสร็จภายในคืนนี้   เพื่อที่เพื่อนครูของฉันทุกคน  จะได้รูปแบบที่สมบูรณ์  นำกลับไปใช้ได้เลย     "การแบ่งปันและการหยิบยื่น"  สิ่งดีๆ  ไม่ใช่เพื่อฉันและเพื่อนครูอย่างเดียว   ฉันหวังจะช่วยส่งผลไปถึง  "เด็กนักเรียน"  ที่รอพวกเราอยู่  กับวิธีการอันหลากหลาย     ท่านคิดว่า  แผนฯที่เราจัดทำด้วย "ใจ" ของทุกคนในวันนี้  จะมีค่ามากที่สุด  เมื่อเรานำไปใช้   จริงหรือไม่คะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาการอ่าน

คำสำคัญ (Tags)#ส่งเสริมการอ่าน#แผนการเรียนรู้#ปัญหาการอ่าน#สอนเสริม#ปัญหาการเขียน

หมายเลขบันทึก: 77220, เขียน: 08 Feb 2007 @ 17:35, แก้ไข, 22 Jun 2012 @ 16:10, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 35, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (35)

คุณแว้บ
เขียนเมื่อ 11 Feb 2007 @ 14:29

น่าสนใจมากครับ

คุณแว้บ
เขียนเมื่อ 11 Feb 2007 @ 14:38

 คุณ pornpana ครับ

ขออภัย เผอิญนิ้วไปถูก space bar มันเลยส่งข้อความไปเลยครับ ขอเพิ่มเติมความเห็น (ไม่ได้ให้ความเห็นเลยสักนิดเลย)

ทีแรกผมนึกว่าเป็นการสอนอ่านจับใจความ หรือสอนเขียนเรียงความครับ แต่พอทราบว่าเป็นเรื่องของการสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐาน (ระดับโครงสร้างเลยทีเดียว) เลยนึกย้อนไปถึงเรื่องที่เคยเขียนไว้ เกี่ยวกับการอ่านเขียนในระดับมหาวิทยาลัย

ผมสงสัยที่คุณ pornpana (กลัวจะสะกดชื่อภาษาไทยผิด ขอใช้ภาษาอังกฤษไปก่อนครับ) อ้างถึงช่วงชั้นที่สองและสาม นั้นหมายถึงชั้นระดับประถมหรือเปล่าครับ? เพราะผมมีความจำที่เลือนลางมากเกี่ยวกับการเรียนอ่านและเขียนของตัวเอง กว่าจะมาชอบอ่านชอบเขียนก็โตเหลือเกินแล้ว

จะคอยติดตามผลโครงการนะครับ

Add_educations
เขียนเมื่อ 12 Feb 2007 @ 11:58

           ขอบคุณ  คุณแว้บค่ะที่ผ่านเข้ามา  การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ที่ฉันกับเพื่อนครูไปช่วยกันระดมสมองเมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์  50  ที่  สพท. นม.1  นั้นนะคะ  เป็นการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านและเขียนโดยเฉพาะค่ะ  ในส่วนที่ฉันรับผิดชอบก็คือ  ผู้เรียนที่มีปัญหาในช่วงชั้นที่ 2 คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ค่ะ 

  • เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  • กำหนดการสอนว่าเราจะสอนอะไรบ้างตามกรอบที่กำหนดไว้ค่ะ 

       คุณแว๊บมีอะไรดีๆ  ก็แนะนำบ้างนะคะ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ประภากร
IP: xxx.113.45.100
เขียนเมื่อ 01 Feb 2008 @ 19:23
สวัสดีค่ะ....เป็นแผนการสอนที่น่าสนใจมากเลยค่ะ ตอนนี้ดิฉันกำลังเขียนแผนซ่อมเสริมเด็กด้านการอ่านอยู่พอดีค่ะ...ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไป ดิฉันอยากทราบรายละเอียดของแผนเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำไปใช้จริงกับเด็กนักเรียนของดิฉัน...หรือถ้าคุณpornpana มีรายละเอียดที่อยากจะชี้แนะเพิ่มเติม รบกวนเมลล์แจ้งดิฉันที่ email ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะ...ขอบคุณค่ะ
pornpana
IP: xxx.26.82.137
เขียนเมื่อ 02 Feb 2008 @ 06:31
Add_education
IP: xxx.26.82.137
เขียนเมื่อ 02 Feb 2008 @ 06:36
Add_educations
IP: xxx.26.82.137
เขียนเมื่อ 02 Feb 2008 @ 06:37
ครูคนหนึ่ง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 08 Jun 2008 @ 14:55

ดิฉันทำงานกับเด็กพิเศษอยู่ค่ะ สนใจแผนการสอนของอาจารย์มากค่ะ

นงคราญ ทัศศรี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 10 Jul 2008 @ 14:15

ตอนนี้สอนเด็กอยู่ค่ะสอนฟรียามว่างอยากได้มาสอน ถ้าไม่รบกวนขอความกรุณาส่งมาให้ด้วยนะค่ะ จะมีประโยชน์ต่อเด็กมาก

ชนิกาภา บัวศรี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 10 Jul 2008 @ 15:36

เพิ่งเปิดมาเจอ น่าสนใจมากค่ะ ตอนนี้ดิฉันเป็นครูที่โรงเรียนสอนตาบอดภาคใต้ฯ แต่ทำหน้าที่ครูเสริมวิชาการ นักเรียนตาบอดเรียนร่วม ที่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ.คือ ไม่ได้สอนเด็ก เลยไม่มีแผนการสอนส่ง คิดว่าถ้าได้ทำแผนการสอนเสริมก็จะดีมาก เพราะ ทุกวันก็ต้องกลับไปสอนเด็กที่มีปัญหา ในขณะที่เรียนในคาบเรียนปกติอยู่แล้ว ช่วยส่งตัวอย่างให้ดูหน่อยได้มั๊ยคะ ขอบคุณค่ะ

Add educations
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 11 Jul 2008 @ 10:39

ขอบคุณค่ะที่ท่านได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับแผนการสอนนี้ อยากจะส่งให้ท่าน กรุณาบอกชื่อที่อยู่ไปนะคะ แล้วจะจัดส่งเป็นแผ่น cd ไปให้ค่ะ

สุ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 03 Sep 2008 @ 14:58

น่าสนใจมากเลยอยากได้แผนการสอนหน่อยครับส่งให้ที่เมล์ได้เลยนะครับ

ขอบคุณครับ

ครูประจำชั้นเด็กพิเศษ
IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ 24 Oct 2008 @ 11:20

น่าสนใจมากเลยอยากได้แผนการสอนหน่อยค่ะ หากนำมาใช้น่าจะเป็นประโยชน์กับๆ มากเลย เพื่อให้เด็กพิเศษอ่านออกเขียนได้ดีมากขึ้น ถ้าไม่รบกวนเกินไปรบกวนส่งเมล์ ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ครูประจำชั้นเด็กพิเศษ
IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ 24 Oct 2008 @ 11:22

น่าสนใจมากเลยอยากได้แผนการสอนหน่อยค่ะ หากนำมาใช้น่าจะเป็นประโยชน์กับๆ มากเลย เพื่อให้เด็กพิเศษอ่านออกเขียนได้ดีมากขึ้น ถ้าไม่รบกวนเกินไปรบกวนส่งเมล์ ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ([email protected])

ชูศรี
IP: xxx.173.108.206
เขียนเมื่อ 18 Nov 2008 @ 18:43

กำหนดการสอนนี้น่าสนใจมากคะ ดิฉันอยากขอแผนการสอนเรื่องนี้หน่อยค่ะ เพื่อนำมาปรับใช้กับที่โรงเรียน ซึ่งน่าจะทำให้เด็กๆอ่านออกเขียนได้ดีขึ้น ถ้าไม่รบกวนเกินไปช่ยส่งให้ทางอีเมล์นี้ด้วยคะ [email protected] ขอบคุณมากคะ

พัชรินทร์ เจริญบุญญากุล
IP: xxx.172.4.234
เขียนเมื่อ 15 Jun 2009 @ 20:55

สวัสดีค่ะคุณประภากร เห็นกำหนดการสอนของคุณแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะ เป็นครูสอนอยู่บนดอย เด็กหลายชนเผ่าซึ่งก็มีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างมาก

ถ้าได้แผนการสอนซ่อมเสริมของคุณประภากร จะช่วยเด็กนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาไทยอย่างมากยังไงขอรบกวนแผนดังกล่าวนะคะ ([email protected])

คำซอน นันแก้ว
IP: xxx.172.131.186
เขียนเมื่อ 07 Aug 2009 @ 13:33

สวัสดีค่ะคุณประภากร เห็นกำหนดการสอนของคุณแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะ มีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างมาก

ถ้าได้แผนการสอนซ่อมเสริมของคุณประภากร จะช่วยเด็กนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาไทยอย่างมาก ขอรบกวนแผนดังกล่าวนะคะ [email protected])

[email protected]
IP: xxx.47.130.210
เขียนเมื่อ 30 Nov 2009 @ 20:19

[email protected]

สมฤดี ทองคุปต์
IP: xxx.157.235.159
เขียนเมื่อ 09 Dec 2009 @ 09:13

คุณครุพอจะมีตัวอย่างแผนการจัดการจัดการสอนซ่อมเสริมสัก 1 แผนมั๊ยคะสนใจและอยากจะลองทำ

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ศิริพร แก้วบุญเรือง
IP: xxx.31.9.69
เขียนเมื่อ 14 Jan 2010 @ 00:39

อยากได้แผนการสอนตัวสะกดไม่ตรงมาตราที่ใช้กับสื่อ IT มีใครทำบ้างไหมคะ ขอความกรุณาตัวอย่างสักแผนค่ะ

น.เมืองสรวง
IP: xxx.93.132.27
เขียนเมื่อ 02 Mar 2011 @ 12:49

สามารถ link มา ที่ www.gotoknow.org/profile/nongsueng

หรือ [email protected] (15042516) ระหัสเข้านะครับ

www.khayai.com

ครูเล็ก
IP: xxx.93.225.9
เขียนเมื่อ 25 May 2011 @ 13:47

สนใจแผนการสอนซ่อมเสริมภาษาไทยเป็นอย่างมากค่ะ อยากได้รายละเอียดของแต่ละแผน จะได้นำไปใช้สอนนักเรียนของดิฉัน ยังไม่เคยสอนภาษาไทยเลยค่ะ สอนปีนี้เป็นครั้งแรก พบว่าเด็กอ่านไม่คล่องหลายคน อยากได้วิธีการสอนซ่อมมากๆค่ะ ดีใจมากที่เปิดมาเจอเว็บนี้ ขอบคุณล่วงหน้า

kawinthip
IP: xxx.53.169.123
เขียนเมื่อ 17 Jun 2011 @ 16:14

อาจารย์คะ ดิฉันกำลังทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษคะ จะขอรบกวนอาจารย์ช่วยส่งรายละเอียดทางอีเมล์ให้ด้วยจะได้ไหมคะ

เพราะเด็กบางคนไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้เลย ขอบพระคุณอาจารย์มากคะ

kawinthip
IP: xxx.53.169.123
เขียนเมื่อ 17 Jun 2011 @ 16:15

อันนี้คืออีเมล์ของดิฉันคะ ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งคะ

[email protected]

สวัสดีค่ะ อยากได้แผนการสอนซ่อมเสริมภาษาไทยนี้ค่ะ ทำอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

พรทิพย์
IP: xxx.77.232.240
เขียนเมื่อ 05 Jul 2011 @ 15:33

อยากขอคำแนะนำและแผย IEP คะเป็นครูพิเลี้ยงเด็กพิเศษแต่ไม่ได้จบครูโดยตรงเลยไม่มีความรู้การเขียนแผนพอจะแบ่งปันบ้างได้ไหมค่ะ

ออย
IP: xxx.11.51.150
เขียนเมื่อ 18 Nov 2011 @ 10:23

สวัสดีค่ะพึ่งเข้ามาเจอครั้งแรก กำลังจะได้สอนเด็กพิเศษ ไม่ได้จบด้านครูค่ะ อยากได้ข้อมุลแผนการสอนทุกวิชาค่ะ รบกวนส่งเมล์มาให้ด้วยได้ใหมค่ะ

ครูน้อย
IP: xxx.93.158.228
เขียนเมื่อ 15 Dec 2011 @ 13:22

อยากได้แผนการสอนซ่อมเสริมภาษาไทยทั้ง 21 แผนค่ะ ขอความกรุณาส่งมาทางเมล์ให้ด้วยได้ไหมคะ

[email protected]

ishi
IP: xxx.183.120.13
เขียนเมื่อ 28 Dec 2011 @ 15:18

สวัสดีคะ เด็ก ๆ มีปัญหาการอ่านสระประสม อยากได้แผนการสอนที่ 7 : การประสมสระในแม่ ก กา ด้วยสระเออะ เออ เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว

ขอความกรุณาส่งเมล์ได้ไหมคะ [email protected]

มาลา บุญร่วม
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 14 Jan 2012 @ 16:03

อาจารย์คะ ดิฉันกำลังทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษคะ ดิฉันไม่ได้จบครูมาค่ะ ไม่รู้ว่าต้องเขียนแผนแบบไหนจะขอรบกวนอาจารย์ช่วยส่งรายละเอียดทางอีเมล์ให้ด้วยจะได้ไหมคะ

เพราะเด็กบางคนไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้เลย ขอบพระคุณอาจารย์มากคะ

ดิฉันได้แนบอีเมลมาให้ด้วยค่ะ

นคร ยวรมงคล
IP: xxx.206.48.166
เขียนเมื่อ 03 May 2012 @ 12:49

อยากได้แผนการสอน เด็กพิการเรียนร่วม ครับ ขอความกรุณาส่งมาทางเมล์ให้ด้วยได้ไหมคร [email protected]

อำพา ฤทธิ์เรือนคำ
IP: xxx.93.202.55
เขียนเมื่อ 07 Oct 2013 @ 14:59

อยากได้แผนการสอนค่ะ ส่งให้ด้วยค่ะ

ketsara
IP: xxx.206.46.145
เขียนเมื่อ 12 Oct 2013 @ 09:00

ดีมากเลยค่ะ อยากได้แผนการสอนด้วยค่ะ เพราะรับผิดชอบมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านและสื่อสาร แต่ นร.เป็นชนเผ่า และมีผล IQ ต่ำด้วยจะมีปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนมาก ต้องขออนุญาตนำกำหนดการสอนไปเป็นแนวทางด้วยนะคะ

 

นางอัจฉรา ออไอศูรย์
IP: xxx.205.93.149
เขียนเมื่อ 04 Nov 2013 @ 14:38

อยากได้แผนการสอนซ่อมเสริมค่ะ

ปาริฉัตร
IP: xxx.158.161.208
เขียนเมื่อ 29 Jul 2017 @ 12:30

อยากได้แผนการสอนคะ