จะพบว่าปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์จะทำให้ไฟล์ข้อมูลของเราเสียหาย งานที่ทำไว้หากไม่สำรองข้อมูล ก็ต้องทำใหม่ทั้งหมด

วิธีง่ายๆ คือ เปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสทีมีอยู่ในเครื่องคอม ให้ทำการตรวจจับไวรัส  ทุกวัน   แล้วอย่าลืม อัพเดท โปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยนะ

วิธีนี้จะป้องกันไฟล์ข้อมูลเสียหาย ได้บ้างเท่านั้นไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็น  เพราะมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ฮาร์ดิสเสีย เครื่องหาย ฯลฯ  ดังนั้นเพื่อความแน่นอน สำรองใว้ที่อื่นด้วยก็ดี