การแปรงฟันเป็นวิธีการช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์และเศษอาหาร เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ แปรงฟันแล้วควรแปรงด้านบนของลิ้นด้วยเพราะผิวบนของลิ้นไม่เรียบ จึงเป็นแหล่งตกค้างของเศษอาหารชิ้นเล็กๆ การแปรงฟันจะช่วยให้ปากสะอาดไม่เป็นโรคและยังช่วยไม่ให้มีกลิ่นปาก ควรแปรงฟันทุกครั้งหลังการรับประทานอาหารมื้อหลักทั้ง 3 มื้อ แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ที่จะแปรงฟันหลังอาหารกลางวันก็ควรแปรงฟันอย่างน้อยที่สุดวันละ 2 ครั้ง คือ ตอนเช้าและก่อนเข้านอน