สรุปผลออกหน่วย Mobile Unit 20-21 ม.ค. 50

เปิดฉากให้บริการเคลื่อนที่แล้วที่จังหวัดอุตรดิตถ์

สวัสดีค่ะ… เปิดฉากแล้วค่ะ สำหรับการออกให้บริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพประชาชน ตลอดปี 2550 นี้ จะให้บริการในจังหวัดอุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ สลับกันไปค่ะ ในครั้งที่ 1/2550 นี้ เริ่มให้บริการกันที่ โรงเรียนวัดแม่เฉย ตำบลบ้านด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้บริการเมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2550 ที่ผ่านมานี้เองค่ะในปี 2550 นี้ คณะสหเวชศาสตร์ได้ออกให้บริการทั้งหมด ด้าน ดังนี้ค่ะ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">     1.ทางด้านเทคนิคการแพทย์ ( MT )</p><p>               ให้บริการตรวจหาหมู่เลือดและตรวจหาปริมาณน้ำตาล โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในเลือด</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">     2.ทางด้านกายภาพบำบัด ( PT )</p><p>               ให้บริการแนะนำทางกายภาพและให้ความรู้ในเรื่องของการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">     3.ทางด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ( CVT )</p><p>               ให้บริการประเมินภาวะสุขภาพในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้มารับบริการเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด  </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">และในทั้ง 2 วัน ที่ออกให้บริการ มีผู้มาเข้ารับบริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ</p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ในวันเสาร์ที่  20  มกราคม  2550 มีผู้มาเข้ารับบริการ</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ด้านเทคนิคการแพทย์                        จำนวน         42       ราย</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ด้านกายภาพบำบัด                            จำนวน         10      ราย </p><p>ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก          จำนวน        18       ราย</p><p>    </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ในวันอาทิตย์ที่  21  มกราคม  2550 มีผู้มาเข้ารับบริการ </p><p>ด้านเทคนิคการแพทย์                        จำนวน         57       ราย </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>ด้านกายภาพบำบัด                            จำนวน          7       ราย </p><p>ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก          จำนวน        13       ราย  </p><p>รวมทั้ง 2 วัน มีผู้มาเข้ารับบริการของคณะสหเวชศาสตร์ทั้งหมด 147 ราย ค่ะ </p><p>จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ โดยแจกแบบสอบถาม ได้ผลสรุปดังนี้</p><p>ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ </p><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ด้านบุคลากรที่ให้บริการ   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด ให้บริการด้วยความเป็นมิตร เป็นกันเอง เอาใจใส่ และให้คำแนะนำชัดเจน ตรงประเด็น </li></ul>  <ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับการบริการที่เป็นธรรมตามลำดับก่อนหลัง ระยะเวลาที่รอคอจนรับบริการเสร็จเหมาะสม ไม่นานจนเกินไป ขั้นตอนในการรับบริการไม่ยุ่งยาก </li></ul>  <ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด มีความพึงพอใจทางด้าน เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่พร้อมให้บริการ และสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตลอด </li></ul>  <ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ด้านผลจากการใช้บริการ   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง </li></ul><p>สรุปภาพรวมแล้ว          ผู้เข้ารับบริการมี ความพึงพอใจมากที่สุด ต่อการบริการในครั้งนี้ </p><p></p><p align="center">      ภาพการให้บริการของคณะสหเวชศาสตร์ (เก็บมาฝากค่ะ)      </p><p></p><p></p><p align="center"></p><p align="center">ผู้ให้บริการคณะสหเวชศาสตร์…สู้..สู้</p><p></p><p align="center"> เริ่มให้บริการกันเลยนะคะ </p><p> </p><p align="center">   </p><p></p><p align="center"></p><p align="center">  </p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"> </p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center">  </p><p align="center"></p><p align="center">   </p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"> ----------------------- </p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center">  มีภาพเก็บตกมาฝากค่ะ   </p><p align="center"></p><p align="center"> </p><p align="center">ดูจากสีหน้าแล้ว "เจ็บมาก ๆ ค่ะ"     </p><p align="center"> </p><p align="center">กลับแล้วค่ะ….บาย…บาย </p><p></p><p align="center">                                    </p><p align="left">**การออกให้บริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพประชาชน ครั้งที่ 2/2550 จะออกให้บริการในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2550 ณ โรงเรียนบ้านระวิง  ตำบลระวิง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ จะออกเดินทางในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 นี้แล้วค่ะ **</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน AHS "Mobile Unit"

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#คณะสหเวชศาสตร์#ดัชนีที่5.2-50#mobile-unit

หมายเลขบันทึก: 77163, เขียน: 08 Feb 2007 @ 15:35 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

แวะเข้ามาทักทาย...ผู้ประสานงานคนเก่งของคณะสหเวชศาสตร์ค่ะ...แล้วพบกันวันออกหน่วยฯ นะคะน้องตาล ^^
อ.หญิง
IP: xxx.205.99.11
เขียนเมื่อ 
หวัดดีค่ะหนูตาล เห็นรูปแล้ว อยากกลับไปออกหน่วยอีกจังเลยค่ะ