นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  ติดต่อ

  นวัตกรรมของ 8 ประเทศเปรียบเทียบกับไทย  

การวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการศึกษาไทยกับนานาชาติ : นวัตกรรมด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งศูนย์การศึกษาเปรียบเทียบ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ รศ.ดร.สุรศักดิ์  หลาบมาลา และดิฉัน ผศ.ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี เป็นผู้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมทางการศึกษาที่ดีเด่นซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาของแรงงานในต่างประเทศ และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทยโดยมีจุดเน้นที่การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทย และคนไทยทั้งประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ

 

ประเทศที่คัดสรรมีจำนวน 8 ประเทศทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชียโดยเป็นประเทศที่มีหลักฐานแสดงว่าประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลี อินเดีย สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย

 

หลังจากผ่านกระบวนการสัมมนา วิพากษ์ ระดมสมอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆแล้ว  ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดพิมพ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยตามข้อเสนอแนะจากการสัมมนา เป็น การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการศึกษาไทยกับนานาชาติ : นวัตกรรมด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับการศึกษาของแรงงานไทย

 

ดิฉันได้ทำสรุปนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ 8 ประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทยไว้สำหรับผู้ที่สนใจค่ะ โดยทำเป็นตารางสามารถอ่านได้ที่นี่ ส่วนรายละเอียดหรือเอกสารรายงานการวิจัยนั้น ขอให้ติดต่อสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเองนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "รสสุคนธ์ มกรมณี"

หมายเลขบันทึก: 77158, เขียน: , แก้ไข, 2012-03-22 01:08:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การเรียนรู้ตลอดชีวิต#วิจัย#นวัตกรรม#แรงงาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)