เมื่อวันอังคารที่ 6 ก.พ.50 (ลาพักผ่อน) ได้พาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพที่สถาบันประสาทวิทยา  และทำเรื่องเบิกจ่ายตรง  เตรียมเอกสารถ่ายสำเนาไว้หลายฉบับ  เช่น บัตรข้าราชการ  บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของคุณแม่ และของตัวเอง   ทราบข่าวว่าจะต้องมีขั้นตอนหลายอย่าง  ยุ่งยาก  ก็เตรียมทำใจไว้บ้าง   แต่เมื่อไปดำเนินการ เห็นป้ายบอกขั้นตอนการทำ  ยื่นเอกสารบัตรประจำตัว พร้อมบัตรคนไข้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์  ให้เอกสารมากรอกผู้รับยาแทน 2 ที ผู้สมัคร(คุณแม่) พร้อมบัตรคิว ไปจ่ายเงิน 50 บาท แล้วรอเรียก ประมาณ 10 นาที เรียกเข้าห้องตรวจเอกสาร พิมพ์ลายนิ้วมือชี้ทั้งซ้าย-ขวา ข้างละ 4 ครั้ง ทั้งคุณแม่และตัวดิฉัน เป็นอันเสร็จสิ้น ใช้เวลาไม่นานเลย  ท่านใดที่มีสิทธิ์ควรรีบไปดำเนินการ ทั้งนี้ต้องมีบัตรคนไข้ในแต่ละโรงพยาบาลที่จะไปทำจ่ายตรงนะค่ะ    ส่วนตัวยังไม่ได้ทำเพราะยังไม่มีประวัติการเข้ารักษาตัวในโรงบาลนี้มาก่อน