GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

Jitapswangpol

การศึกษาชุมชน

การศึกษาชุนชนที่บ้านตะคลองแล้ง  อ. สูงเนิน นั้นทำให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน  รู้จักการทำงานเป็นทีม  เทคนิคการประชุมแบบ PAR และAIC  การกำหนดปัญหา  ความรุนแรงของปัญหา  ขนาดของปัญหา  และได้ปัญหามาคือปัญหาเรื่องโรคเบาหวาน  และได้ร่วมกันวางแผนแก้ไข้ร่วมกับทีมของสถานีอนามัยโค้งยาง  ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่อนามัยเป็นอย่างดี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สม.4
หมายเลขบันทึก: 77164
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)