ทำไมไม่มีงบค่าอาหารเลี้ยงผู้มารับบริการ

ทำไมอำเภอลงไปแทรกแซงการทำงานของพื้นที่

ในครั้งแรกที่คิดโครงการ งบประมาณในส่วนอาหารต่างๆคิดว่าพื้นที่น่าจะมีศักยภาพในการระดมทุน หรือแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรต่างๆในพื้นที่ได้จะละในส่วนนี้ไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะประสานความร่วมมือในพื้นที่มาร่วมทำงาน มาเห็นการทำงานต่อไปอาจจะได้ประสานด้านอื่นๆอีก

เห็นผลที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอลงไปดูการทำงานในพื้นที่ขณะปฏิบัติงานก็คือ ที่แล้วมา อำเภอนั่งเรียกร้องแต่ตัวเลขว่าทำไมไม่ได้ตามเป้าหมาย ทำไมทำไม่ได้ กิจกรรมนี้ก็คือช่องทางให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอไปเห็นว่าการบริการให้ได้ตามเป้าหมายนั้นบางครั้งก็ยากแสนยาก เพราะกลุ่มเป้าหมายไม่สนมจที่จะรับบริการ ไม่สามารถสร้างกระแสการตรวจสุขภาพก่อนป่วยได้

แล้วบันทึกครั้งต่อไปจะนำรูปมาลงให้ดูนะครับ

และก็ขอเชิญชวนทีมสุขภาพแห่งอื่นที่เข้ามาอ่านลองแรกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับว่าที่อื่นๆทำอย่างไรบ้าง