กิจกรรมกศน.ฉวางสัปดาห์นี้

  ติดต่อ

  กิจกรรมทักษะชีวิต  

กิจกรรมกศน.ฉวางเดือน กุมภาพันธ์นี้

การจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน ฉวาง วันที่ เก้า และ สิบ กุมภพันธ์ สองพันห้าร้อยห้าสิบ ณ ศาลาประชาคมอำเภอฉวาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยมีหัวข้อกิจกรรมดังนี้

การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

การนำหลักเศราฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

อภิปรายกลุ่มย่อย ท่านนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

นำเสนออภิปรายกลุ่มย่อย

มอบหมายภารกิจ ปิดการอบรม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ การบริหารการปฏิบัติราชการยุคใหม่

หมายเลขบันทึก: 77086, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 16:35:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)