กิจกรรมกศน.ฉวางสัปดาห์นี้

Wichianchay
กิจกรรมทักษะชีวิต

กิจกรรมกศน.ฉวางเดือน กุมภาพันธ์นี้

การจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน ฉวาง วันที่ เก้า และ สิบ กุมภพันธ์ สองพันห้าร้อยห้าสิบ ณ ศาลาประชาคมอำเภอฉวาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยมีหัวข้อกิจกรรมดังนี้

การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

การนำหลักเศราฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

อภิปรายกลุ่มย่อย ท่านนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

นำเสนออภิปรายกลุ่มย่อย

มอบหมายภารกิจ ปิดการอบรม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ การบริหารการปฏิบัติราชการยุคใหม่

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 77086, เขียน: 08 Feb 2007 @ 10:43 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 16:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)