กระติกน้ำแข็ง ไม่จำเป็นต้องใช้ใส่น้ำแข็งอย่างเดียว เวลาคุณมีเลี้ยงบุฟเฟ่ที่บ้าน เอามาใช้ใส่ของร้อนหรือเย็นตั้งเสิร์ฟได้