วิธีแก้มือเหม็นกระเทียม ถ้ากลิ่นไม่แรงมากให้ถูมือกับมะเขือเทศสุก ถ้ามีกลิ่นแรงมากให้ถูมือกับกาแฟชนิดเกล็ด