เราสามารถสร้างตัวแทน (แบบจำลอง) ของระบบหรือชีวิตจริงได้หลายรูปแบบ เด็ก ๆ ในชนบทของอินเดียใช้ความก้าวหน้าด้านไอทีช่วยให้เขาแสดงชีวิตจริงในชนบทอินเดียสู่สายตาชาวโลกที่

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/6332511.stm

 และอีกมากมาย

 

อรรถชัย,

เชียงใหม่