เมื่อวานนี้ โทรหาคุณธีรพนธ์ พมจ.น่าน ทราบว่าอยู่ จ.ลำปาง ไปกับ หน.อาณัติฯ จะแยกเดินทางไป กทม. เพื่อสมทบกับท่านผู้ว่าฯ ร่วมรับรางวัลดูเด็ก

                รางวัลนี้ปีที่ผ่านมาน่านเคยได้รับมาแล้ว  เรียกเป็นภาษาอังกฤษ  เขาเรียนกันแบบทับศัพท์ ว่า ชายวอช์ทอวอร์น  ได้ฟังมาแบบนี้จะได้ติดตาม เพื่อนำมาเล่าต่อ ขอแสดงความยินดีครับ