แหล่งเรียนรู้

Add_educations
แหล่งเรียนรู้

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง.  การศึกษาความพึงพอใจการไปศึกษา

แหล่งเรียนรู้โบราณคดีบ้านปราสาท  ฟาร์มจระเข้อำเภอโนนสูง  ไทรงาม  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  อนุสรณ์สถานทุ่งสัมฤทธิ์  อำเภอพิมายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -   โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง  สพท.นม.เขต1

    

บทคัดย่อ  

การศึกษาความพึงพอใจการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้โบราณคดีบ้านปราสาท  ฟาร์มจระเข้  อำเภอโนนสูง  ไทรงาม  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  อนุสรณ์สถานทุ่งสัมฤทธิ์  อำเภอพิมายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -  โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง  สพท.นม. เขต 1 เป็นการศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่ได้ไปศึกษาแหล่งเรียน  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ  ครูที่เป็นควบคุมดูแลนักเรียน  จำนวน 6 คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6  ที่ไปแหล่งเรียนรู้  จำนวน 69 คน  เครื่องมือที่ใช้สำรวจความพึงพอใจ  เป็นแบบสอบถามชนิด 4 ตัวเลือก  จำนวน  10  ข้อ  แปรผลข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  SPSS  for windows10.0  สถิติที่ใช้คือ  ร้อยละ

           จากการศึกษา  พบว่าครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากศึกษาแหล่งเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 100    รองลงมาคือการศึกษาแหล่งเรียนรู้มีประโยชน์ต่อนักเรียนและความพร้อมของนักเรียนก่อนไปแหล่งเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 95.83  เฉลี่ยโดยรวม  คิดเป็นร้อยละ  92.08  อยู่ในระดับดีมากนักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับนักเรียนมีความสนุกเพลิดเพลินและมีความสุขและควรจัดไปทัศนศึกษาตามโครงการทุกปี  มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.46    รองลงมาคือการศึกษาแหล่งเรียนรู้มีประโยชน์ต่อนักเรียน  เป็นร้อยละ 96.01  เฉลี่ยโดยรวม  คิดเป็นร้อยละ  91.05  อยู่ในระดับดีมาก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#แหล่งเรียน

หมายเลขบันทึก: 77058, เขียน: 08 Feb 2007 @ 06:53 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 16:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)