มีวันนี้เป็นเหตุจากเมื่อวาน คือ ที่โรงเรียนได้รับเกียรติจากคณะวิจัยฯ KM มาเยี่ยมเยียน ได้สัมผัสความสัมพันธ์ที่ดูเป็นกัลยาณมิตร ได้แนวคิด แนวทาง KM ที่เป็นช่องทางน้อยๆและอีกสิ่งที่ได้ก็คือ การเข้ามาในแพลนเน็ตนี้ (edkm)ได้เห็นเพื่อนร่วมอาชีพเป็นกลุ่มใหญ่  ต่างชัดเจนจากgotoknowที่หลากอาชีพ ดีไปคนละแบบนะคะ  
   ประทับใจและ ขอขอบคุณคณะวิจัยฯนำทีมโดยท่านดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ ผศ.ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ และคณะเป็นอย่างสูงค่ะ