ธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน

  ติดต่อ

  อริยสัจ4กับการปฏิบัติงาน  

ธรรมของพระพุทธเจ้าช่วยการปฏิบัติงาน2ระดับ

1 ทางโลก(งานภายนอกตัวเรา)  การคิดแก้ปัญหาทั้งหลายได้ดังนี้

             ทุกข์  คือ  ปัญหา

             สมุทัย  คือ เหตุแห่งปัญหา

             นิโรธ   คือ เป้าหมาย  วัตถุประสงค์ ความฝันในการจัดการปัญหา

             มรรค  คือ  หนทางแก้ปัญหา

2  ทางธรรมเป็นงานภายในตัวเรา เป็นปัจเจกบุคคล  เป็นการแก้ไขความทุกข์ภายในตัวเรา มีวิธีการดังนี้

          กระบวนการเกิดความทุกข์ในตัวคน

         ดับทุกข์โดยใช้สติ   สมาธิ   ปัญญา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเก็บความรู้Best Practice

หมายเลขบันทึก: 77020, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:18:46+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ธรรมกับการปฏิบัติงาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)