GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน

อริยสัจ4กับการปฏิบัติงาน

ธรรมของพระพุทธเจ้าช่วยการปฏิบัติงาน2ระดับ

1 ทางโลก(งานภายนอกตัวเรา)  การคิดแก้ปัญหาทั้งหลายได้ดังนี้

             ทุกข์  คือ  ปัญหา

             สมุทัย  คือ เหตุแห่งปัญหา

             นิโรธ   คือ เป้าหมาย  วัตถุประสงค์ ความฝันในการจัดการปัญหา

             มรรค  คือ  หนทางแก้ปัญหา

2  ทางธรรมเป็นงานภายในตัวเรา เป็นปัจเจกบุคคล  เป็นการแก้ไขความทุกข์ภายในตัวเรา มีวิธีการดังนี้

          กระบวนการเกิดความทุกข์ในตัวคน

         ดับทุกข์โดยใช้สติ   สมาธิ   ปัญญา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 77020
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(0)