GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การศึกษาชุมชนหนองไผ่ล้อม

เครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชนิด
18 พฤศจิกายน  2549  ลงศึกษาชุมชนหนองไผ่ล้อมครั้งที่ 1 โดย ใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชนิด คือ แผนที่เดินดิน   ผังเครือญาติ  โครงสร้างองค์กร    ระบบสุขภาพชุมชน  ปฏิทินชุมชน  ประวัติศาสตร์ชุมชน  ประวัติชีวิต   พบว่าชุมชนหนองไผ่ล้อมเป็นชุมชนเมืองที่มีจุดแข็งที่น่าชื่นชมเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในหลายประเด็น และในขณะเดียวกันนั้นจุดอ่อนหรือข้อด้อยของชุมชนก็อาจเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดปัญหาหลายปัญหาเชื่อมโยงกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 77012
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)