การศึกษาชุมชนหนองไผ่ล้อม

นริศรา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชนิด
18 พฤศจิกายน  2549  ลงศึกษาชุมชนหนองไผ่ล้อมครั้งที่ 1 โดย ใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชนิด คือ แผนที่เดินดิน   ผังเครือญาติ  โครงสร้างองค์กร    ระบบสุขภาพชุมชน  ปฏิทินชุมชน  ประวัติศาสตร์ชุมชน  ประวัติชีวิต   พบว่าชุมชนหนองไผ่ล้อมเป็นชุมชนเมืองที่มีจุดแข็งที่น่าชื่นชมเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในหลายประเด็น และในขณะเดียวกันนั้นจุดอ่อนหรือข้อด้อยของชุมชนก็อาจเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดปัญหาหลายปัญหาเชื่อมโยงกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเก็บความรู้Best Practiceความเห็น (0)