ในการเขียนบันทึก Blog ประเด็นที่จะใช้เขียนหรือปิ้งแว๊ปเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เขียนจะต้องค้นหาให้พบ

เมื่อวานนนี้ครูอาสาฯ กศน.เมือง 9 คน เราได้ฝึกการลิขิตและค้นหาประเด็นปิ้งแว๊ปจากสถานการณ์จริง ค้นหาประด็นปิ้งแว๊ปจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการชุมชนเข้มแข็งเมืองไทยแข็งแรง ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจัดขึ้นเมื่อวาน รายละเอียดการประชุมอ่านจากบันทึกที่แล้ว ครับ

ประเด็นปิ้งแว๊ปก็คือปรากฏการณ์ช่วงใดช่วงหนึ่งของการประชุมที่โดนใจเรา ไม่ว่าจะรับรู้ได้ด้วยโสตประสาทส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม เมื่อเห็นว่าประเด็นนั้นถ้าจะได้ใช้ทุนความรู้ประสบการณ์เดิมตนเองขยายผลแล้ว จะทำให้เกิดเป็นความรู้และประสบการณ์ใหม่เป็นประโยชน์ ์์ต่อการทำงานต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

หลังจากที่ครูอาสาฯทบทวนสิ่งที่ตนเองได้ลิขิตไว้แล้ว ก็ได้บอกประเด็นปิ้งของแต่ละท่านให้ผมทราบเป็นดังนี้ครับ

ครูเกษม    การที่โรงพยาบาลมหาราชมาร่วมทีมทำงานด้วยกัน              จะทำให้ชาวบ้านมีเนื้อหาครอบคลุมมากขึ้น

ครูบุณยฤทธิ์ หรือครูบ่าว    การกระชับความสัมพันธ์ทีมทำงาน

ครูสมศักดิ์     สงสัยว่าทำไมโรงพยาบาลมหาราชคิดเรื่องนี้ช้าไป น่าจะคิดได้ตั้งนานแล้ว

ครูมนัสชนก หรือครูแต้ว    การมีเครือข่ายการทำงานเพิ่มขึ้นในระดับพื้นที่

ครูสำราญ หรือครูราญเมืองคอน คนนอกระบบ    การเชื่อมโยงโครงการต่างๆของหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าด้วยกัน

ครูปรีดา    การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของภาคีเครือข่ายให้ดียิ่งขึ้น

ครูหทัยกาญจน์    ในการส่งเสริมการเรียนรู้กับชาวบ้านนั้น ไม่คิดแทนชาวบ้านได้ไหม

ครูหรรษา    จะหาวิธีการทำงานร่วมกันแบบภาคีเครือข่ายได้อย่างไร

ครูวรรณี หรือครูสาว    การทำงานเป็นทีม

เหล่านี้คือประเด็นปิ้งของครูอาสาฯที่จะนำไปขยายด้วยทุนความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของตนเอง สร้างคุณค่าให้กับงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ และจะได้เล่าลงในบล็อกของเขาต่อไป ใครจะปิ้งเรื่องใดก็ได้ให้เป็นอิสระของแต่ละคน ไม่สนใจถูกผิด ถือว่านี่คือการฝึก KM  เพราะ  KM ถ้าไม่ทำก็ไม่รู้ครับ เรายึดคตินี้ครับ

เรียกว่าเราฝึกกันจากสถานการณ์จริง ไม่ใช่จากในห้องอบรมหรือจากในห้องเรียน แต่คือจากหน้างานของพวกเรา แบบ action based training model หรือ หรือย่อว่าแบบ ATM 

คงจะได้เห็นบันทึกเรื่องเล่าดีๆจากครูอาสาฯ ในบล็อกของแต่ละท่านในไม่ช้านี้ เพราะทุกคนมีบล็อกกันครบทุกคนแล้ว

บันทึกมาเพื่อการแลกเปลี่ยนตามสัญญาครับ