ก่อนจะถึงงาน UKM-9 วันนี้เริ่มมีการุอุ่นเครื่องเพื่อลปรร เรื่อง การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร  งานเป็นไปอย่างเรียบง่ายโดยได้คุณทวีสิน จากปูนใหญ่มาเป็นวิทยากรเอก  จากการประสานงานของท่าน JJ  เป็นที่น่ายินดีว่ามีทีมงานจาก UKM-9 เริ่มมาเข้าร่วมแล้ว  เช่น  คุณเมตตา จากมอ.  อ.สมนึก  จาก ม.วลัยลักษณ์  จากมมส.  เป็นต้น  บรรยากาศ ลปรร  น่าสนุกจากภาพ