การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ROCKY

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     1.  การบริการ  รวดเร็ว  เป็นกันเอง มีน้ำใจ ช่วยเหลือเอื่ออาทร  2.  มีคุณธรรมจริยธรรม เช่น อดทน อดกลั้น กัลยาณมิตร ยุติธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ เช่น ระดมความคิ วิเคราะห์ แยกแยะ รับผิดชอบ เอาใจใส่ ตั้งใจปฏิบัติงาน  จริงใจ ยึดประโยชน์ส่วนร่วม  4. การทำงานเป็นทีม  เช่น ความสมัครใจ การมีส่วนร่วม มนุษย์สัมพันธ รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน การประสานงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แหล่งรวมความรู้

คำสำคัญ (Tags)#กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 76821, เขียน: 07 Feb 2007 @ 10:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยค่ะ   แต่ความเป็นจริงทำไม่ได้เลย  หรือยากมาก  เพราะแต่ละคนมีความคิดไม่เหมือนกันและพอใครเสนอความคิดเห็นอะไร ก็จะถูกมองเป็นตัวตลก  แต่ทำคนก็เห็นด้วยแต่ไม่พูด  (คนพูดตาย)