edkm-โรงเรียนวัดศิวาราม

พวงชะบา
การดูแลสุขภาพการเงิน
                                                                        การดูแลสุขภาพการเงิน                   สุขภาพทางกายก็สำคัญ สุขภาพการเงินก็จำเป็น ถ้าหากเราคอยหมั่นดูแลสุขภาพการเงินในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้น หรือถ้าเกิดเราก็จะแก้ไขได้ทันท่วงที                การดูแล สุขภาพการเงิน เป็นเรื่องที่ต้องมีวิธีการบริหารจัดการให้เป็นระบบมีแผนการบริหารเงิน หลักง่ายๆที่ใช้และได้ผลมาแล้ว คือ                 1.ต้องมีการวางแผนการใช้เงิน                2.ต้องมีวินัยในกาใช้เงิน                3.ต้องมีความอดทน อดกลั้น ขยัน ประหยัด           4.ทำบัญชีครัวเรือน การวางแผน ก็คือ                  -ในแต่ละเดือนต้องใช้อะไรบ้าง การแบ่งเงินเป็นส่วนๆจะทำให้เรารู้ว่าใช้อะไรแค่ไหนแบ่งเป็นค่าอาหาร   ค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่ารถไปทำงาน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่ลืมไม่ได้คือ ส่วนของเงินออมจะมากน้อยต้องออมให้ได้ทุกเดือน การมีวินัยในการใช้เงิน คือ                -ไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายซื้อของเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ ไม่นำเงินส่วนที่แบ่งไปใช้แทนกัน มีความอดทนอดกลั้น ขยัน ประหยัด                 -ปัจจุบันมีหลายสิ่งหลายอย่างล่อใจให้เราอยากได้อยากซื้อ บางครั้งของที่ซื้ออาจใช้เพียงครั้งเดียว หรือไม่ได้ใช้เลย ซื้อเพราะอยากได้ ซื้อเพราะเห็นเพื่อนมี  ต้องอดทนต่อสิ่งเร้าเรานั้น การประหยัดก็เป็นการเพิ่มรายได้ทางอ้อม การทำบัญชีครัวเรือน                 การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ก็ทำให้เรารู้ว่าในแต่ละเดือนเราใช้อะไรไปบ้างสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็น เราก็จะตัดออกในเดือนต่อไป                ปัจจุบันผู้เขียนประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการการเงินครอบครัว เงินที่ออมไว้ส่งเสียลูกจบปริญญาตรีและยังนำส่วนเหลือที่ออมไปซื้อบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหลังเกษียณอีกไม่ช้านี้อีก ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนหมั่นดูแลสุขภาพการเงินควบคู่กับสุขภาพกายอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                             ลัดดา  พวงชะบา                                                                           โรงเรียนวัดศิวารามอ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา                                                                                           โทร 0813619729

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-โรงเรียนวัดศิวาราม

คำสำคัญ (Tags)#ดูแลสุขภาพการเงิน

หมายเลขบันทึก: 76813, เขียน: 07 Feb 2007 @ 09:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)