ไหลลื่นไปกับคลื่น KM : สถาบันวิจัยศิลปและวัฒนธรรมอีสาน ม.มหาสารคาม

การแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างศิลปวัฒนธรรม

ผมได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมงาน "เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2550" จัดโดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ม.มหาสารคาม  ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2550  ตั้งแต่เวลา 08.00 -  23 น. จัดทุกวัน ณ บริเวณสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส. ในงานนี้มีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมการจัดประชุมทางวิชาการ การแสดงเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน การแสดงนาฎศิลป์และดนตรีพื้นบ้านอีสาน และที่สำคัญมีการประกวดการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน และการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ชาติ โดยนิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
 • ไหลลื่นไปคลื่นความคิด KM ได้รวดเร็ว และ สมกับเป็น Best Blog คนแรกของ มมส. ครับ
 • จะรออ่าน และ ชม สิ่งดี ๆ จาก MSU-KM Team (B) ต่อไปครับ
เขียนเมื่อ 
 • สงสัยจะยังไม่ได้ กินข้าวเช้าอะเปล่า เลยพิมพ์ Tag พลาด ?
 • เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน

ขอบคุณมากครับ แก้ไขเรียบร้อยครับ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากครับที่ช่วยไปประเดิมในวันแรก
 • ผมต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ไม่ได้ไป เพราะต้องเร่งทำ "สกุ๊ปข่าว ประชาสัมพันธ์ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์" ส่งสถานีวิทยุ
 • โดยนโยบายให้หน่วยงานที่จะส่งต้องทำเองในเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่า เขียนสคริป บันทึกเสียง ตัวบุคคล เป็นต้น ซึ่งผมก็ลืมวิชาที่เรียนมา คือ "เทคโนโลยีการศึกษา"
 • ช่วงบ่ายวันนี้ก็จะลงไปอัดเสียง ที่สถานีวิทยุ ครับ
 • วันศุกร์ที่ 7 ช่วงบ่ายอาจจะแวะไปครับ
เขียนเมื่อ 
 • ตอนแรกเข้าใจว่าสาขาวัฒนธรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในอดีต
 • แต่พอได้ ลปรร กับพี่ ๆ นิสิตในสาขานี้แล้วจึงถึงบางอ้อ...ว่าเป็นวัฒนธรรมในทุก ๆ ด้าน ในการดำรงชีวิตของ ฅน
 • น่าสนใจดีนะคะ