เพิ่งมีเวลามาเขียนบันทึก ช่วงนี้ใกล้สอบโดยเฉพาะ คุณครูต้องติวการสอบ NT กันยกใหญ่ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ครูทุกท่านน่ะค่ะ และขอขอบคุณกำลังใจทุกคนที่มีให้ครูแอนน่ะค่ะ

     วันนี้ก็มีความสุขเช่นทุก ๆ วัน เพราะรู้สึกว่าเราสามารถทำให้เด็ก ๆ มีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษได้ สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน การที่จะทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเรียน นักเรียนต้องมีเจตคติที่ดีต่อตัวครูก่อน

    วันนี้สังเกตดูนักเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ทุกคนเหมือนเครียด อาจจะเรียนมาทั้งวัน วิชาหนัก ๆ หรืออาจเรียนไม่รู้เรื่อง

ดูซึม เบื่อ ๆ ครูแอนก็เลยอาสาร้องเพลงภาษาอังกฤษให้ฟัง ก่อนที่จะเรียนหลักภาษาตามแผนการสอนที่เตรียมไว้  วันนี้ก็เลยปรับแผนมาร้องเพลงด้วยกัน ก็เลยทราบว่าครูสอนวิชาดนตรีสั่งให้ไปฝึกร้องเพลงสากลและจะสอบร้องให้คะแนนด้วย  ก็เลยเป็นผลพลอยได้โดยบังเอิญแต่แค่เห็นรอยยิ้มเด็ก ๆ ก็มีความสุขแล้วล่ะสำหรับวันนี้

     ความจริง เด็ก ๆ มีความสุขแม้อาจจะฟังเสียงเพลงที่ไม่ค่อยจะไพเราะเอาซะเลย ก็เป็นกำลังใจให้ครูแอนร้องเพลงเพราะ ๆ ล่ะกัน แต่ก็คงจะมีแต่เด็ก ๆ ที่นี่แหละที่ได้ฟังครูแอนร้องเพลง

    การที่เราจะทำสิ่งใดใดให้ได้ดีนั้น เราต้องรักและศรัทธาในสิ่งนั้น ๆ

                                       ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

 และยินดีมากหากคุณครูจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนด้วยกัน