จะเป็นการดีที่สุดในการกระจายความรับผิดชอบ โดยการให้งานทั้งชิ้นแก่คนคนเดียวนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเป็นเจ้าของงานที่ชัดเจน