การพัฒนาคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ (Quality Assuarance Committee = QAC)

NP
QAC เป็นเฟืองที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ

ในปีงบประมาณ 2550 สำนักงานประกันฯ จัดทำ package พัฒนาคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ (QAC) โดยครั้งแรก จัดวันที่ 6 ก.พ.2550 เพื่อหา training needs

มี QAC  จากคณะ/หน่วยงาน เข้าร่วม 69 คน กิจกรรมเริ่มจาก กล่าวเปิดโดย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  QMR ของมหาวิทยาลัย ตามด้วยบรรยายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  เพื่อทบทวน และปูพื้นความรู้ด้านประกันคุณภาพ สำหรับผู้ที่เพิ่งมารับงานใหม่ และแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้แต่ละคนเล่าเรื่อง 3 ประเด็น คือ

1. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ

2. การเป็น QAC ต้องมีความรู้และทักษะอะไรบ้าง

3.  ท่านต้องการพัฒนาอะไรเพื่อปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ

โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สนง.ประกันฯ เป็น note taker ด้วยโปรแกรม mind manager

หลังจากนั้น แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานกลุ่ม ซึ่งได้ประเด็นที่น่าสนใจมากมาย สำหรับรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ จะนำมาเล่าในบันทึกต่อ ๆ ไปนะคะ

QAC เป็นฟันเฟืองที่สำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ

แปลกดีไหม  QAC  ที่มาร่วม workshop 69 คนนี้ เป็นผู้หญิงซะ 59 คน (ร้อยละ 86)
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#สำนักงานประกันคุณภาพ#qac#พัฒนาคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ#trainingneed

หมายเลขบันทึก: 76646, เขียน: 06 Feb 2007 @ 15:25 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ขอบคุณสำนักประกันคุณภาพที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เจ้าหน้าที่ QA ของคณะ แถมด้วยการแนะนำ Blog 

เมื่อครู่พยายามจะสร้าง blog สำหรับงานประกันคุณภาพคณะ แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จค่ะ

ประเด็นที่ขอฝากสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป

คือ การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในบุคลากรทุกคน ทุกภาควิชา คณะ 

QA คือ การพัฒนาคุณภาพงานของตนเอง การเก็บข้อมูล การทำรายงานประเมินคุณภาพ คือโอกาสในการพัฒนาตนเอง

ทำอย่างไร ถึงจะไม่มีเสียงบ่นว่า QA/SAR เป็นงานเพิ่ม?

  • ยุคนี้.........เป็นยุคผู้หญิงแถวหน้า
  • ลองดูจำนวนนักศึกษาก็จะพบว่าจำนวนนักศึกษาหญิงมากกว่าชายในหลายคณะ
  • ปัจจุบันผู้หญิงเรียนวิศวะฯมากขึ้นเชียวนะ
นวลจิรา ภัทรรังรอง
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ คุณนาสำหรับข้อคิดเห็น เนื่องจากก่อนหน้านี้ยังไม่มีเรื่องของQA พอมีเรื่องของQAเข้ามาก็ต้องมีงานเพิ่มขึ้นมาเป็นเรื่องปกติ คงต้องปรับแนวคิด หรือเปลี่ยน mental modelก่อนว่า ปัจจุบัน งานประกันคุณภาพเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร ซึ่งโดยส่วนตัวก็คิดว่าเป็นที่ยอมรับกันในระดับหนึ่งแล้ว ทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะ