การสร้าง Autorun CD  ebook ด้วยโปรแกรม FlipAlbum

1. กรณีต้องการสร้างแผ่น eBook แบบ autorun ทำดังนี้
1.1 เริ่ม Start เข้าโปรแกรม FlipAlbum แล้วเลือก เมนู create album CD
1.2 ทำการ Create new bookself (เลือกปุ่ม NEW) บนแถบเมนูด้านบนขวาบรรทัดที่ 2
1.3 ตั้งชื่อ album  (ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ) แล้วคลิกปุ่ม create
1.4 ตั้งค่า bookself (หากมีหนังสือเล่มเดียวก็ไม่ต้องตั้งค่าใดๆๆ) แล้วคลิd ปุ่ม OK
1.5 เลือกไฟล์งานใน folder ที่เราจัดเก็บ
1.6 เลือกทั้งไฟล์งาน และโฟลเดอร์งานพร้อมกัน
1.7 ลากไฟล์ทั้ง 2 ลงมาไว้ในเฟรมล่างสุด
1.8 โปรแกรมจะทำการสร้างไฟล์ Autorun ให้
1.9 หากต้องการทดสอบงานว่าใช้ได้หรือไม่ ให้คลิกที่ปุ่ม View (หากเปิดดูหนังสือ ได้จึงค่อยปฏิบัติข้อต่อไป หากไม่ได้ให้ลองกลับไปดูว่าผิดพลาดตรงส่วนใด)
1.10 ให้เข้าไปดูไฟล์ Autorun ที่ subdirectory ชื่อ mydocument ซึ่งจะปรากฏ โฟลเดอร์ตามที่เรา Create ไว้ในข้อ 1.3
1.11 ให้ทำการ copy ไฟล์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโฟลเดอร์บันทึกใส่ใน CD
1.12 ทำการ Write CD ด้วยโปรแกรม Nero
1.13 เสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้าง CD ebook แบบ Autorun

     กรณีแผ่นแบบ autorun ผู้เปิดหนังสือไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่าน (flip viewer)ใดๆ ทั้งสิ้น