จากประสบการณ์การสอนที่ยาวนานของดิฉัน..อยากจะนำเสนอประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนที่ทำให้เกิดความสำเร็จในชีวิตของความเป็นครู  หากจะเรียนถามทุกท่านว่า สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ยากไหมถ้ายังไม่มีประสบการณ์การเลย ดิฉันขอตอบเลยว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่รู้ว่าจะทำอะไร บางครั้งสู้นักเรียนไม่ไหวต้องแอบร้องไห้หลังห้องเรียน แต่ดิฉันก็ไม่เคยท้อแท้พยายามหาวิธีการต่างๆ  นานามาช่วยให้บรรยากาศห้องเรียนดีขึ้น แรกๆ ก็ใช้วิธีตามตำราทำดีตบมือ กล่าวชื่นชม ซึ่งแรกๆ ก็พอจะได้ผลบ้าง แต่พอนานๆ บรรยากาศห้องเรียนก็กลับมาเหมือนเดิม พอเป็นอย่างนี้ก็เป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของดิฉันอีก แล้วดิฉันจะต้องทำอย่างไร ... คืนนั้นนอนคิดทั้งคืน สุดท้ายก็ปิ้งไอเดียขึ้นมาว่า ธรรมชาติของเด็กต้องการของรางวัล ของตอบแทนก็เลยลองใช้วิธีการใหม่โดยจัดตู้ของรางวัลขึ้นในห้องเรียนโดยแบ่งของรางวัลออกเป็นระดับตามผลงาน ถ้าทำสำเร็จไว เรียบร้อย ก็จะได้ของรางวัลชิ้นโต และคนที่ส่งก็จะได้ของรางวัลทุกคน ส่วนคนไหนไม่ส่งผลงานก็จะไม่ได้ของรางวัล พอเห็นเพื่อนได้ของรวงวัล เด็กๆ จากที่ไม่ค่อยสนใจเรียนก็ทำงานเด็กมีความกระตือรือร้นและทำงานได้เรียบร้อยขึ้น จึงทำให้ดิฉันประทับในใจครั้งนี้

                                     เรื่องเล่า จาก  คุณครูพัชรี  ศิริเจริญ ครู คศ.3