อาจารย์สา เรน คุณแม่ชีมาลี คุณแม่ชีพรทิพย์ และผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปกัมพูชาในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2549 เพื่อไปทำบุญ และช่วยกันขนหนังสือ ตำรับ ตำรามากมายหลายลังไปวัดเวฬุวัน พนมเปญ...

ผู้เขียนเตรียมพลาสเตอร์ยา และเงินไว้สำหรับไปทำบุญที่คลังเลือด 

ท่านพระอาจารย์สา แอม อาจารย์ใหญ่ที่นั่นบอกว่า รู้จักกับท่านอาจารย์หมอวี โรงพยาบาลอองดวง ท่านเป็นหมอที่สนใจศึกษาพระไตรปิฎก

วันที่ 18 ธันวาคม 2549 เราได้ไปเที่ยวคลังเลือดกัน ไปชมคนเขมรบริจาคเลือด....

    ภาพที่ 1: ท่านอาจารย์หมอวีนำเราไปเที่ยวคลังเลือด (พระภิกษุในภาพคือ ท่านพระอาจารย์สา แอม)

    ภาพที่ 2: คลังเลือดที่นั่นแจกเสื้อยืด ด้านหลังเขียนไว้ว่า "การสละเวลา 1 ชั่วโมงของท่านช่วยชีวิตคนอื่นได้"...

    ภาพที่ 3: ด้านหน้าเสื้อยืดมีเครื่องหมายกาชาด... พลิกไปดูที่ปกเสื้อด้านในจะพบคำรับรองว่า "สีไม่ตก" และ "ทำในประเทศไทย"

ขอเรียนเชิญท่านผู้อ่านชมภาพ และบรรยากาศการบริจาคเลือดแบบเขมรได้ที่บันทึก "จุมเรียบซัว(สวัสดี)กัมพูชา ตอน ๑๓, ๑๔"

    ขอขอบพระคุณ:

  • ท่านพระอาจารย์สา แอม วัดเวฬุวัน พนมเปญ กัมพูชา
  • ท่านอาจารย์สาเรน วัดเวฬุวัน พนมเปญ กัมพูชา
  • ท่านอาจารย์หมอวี โรงพยาบาลอองดวง พนมเปญ กัมพูชา
  • คลังเลือด โรงพยาบาลอองดวง พนมเปญ กัมพูชา