FMEA / ป้องกันไว้ก่อน

คำจำกัดความของ FMEA มาใช้ในบริการสุขภาพ

# Effective  Control  Measure = เป็นมาตรการที่จะขจัดหรือลดความน่าจะเกิดเหตุการณือันตรายได้ชัดเจน

# HaZard  Analysis = เป็นการเก็บและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของกระบานการที่เลือกมาวิเคราะห์  มีเป้าหมายเพื่อจัดทำบัญชีอันตรายที่มีความสำคัญและก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้หากไม่ควบคุมให้ดี

# Failure  Mode  =  วิธีการต่าง ๆ   ที่จะเกิดความบกพร่อง/ล้มเหลวในกระบวนการย่อย  ทำให้ไม่อาจบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

# Failure  =  สิ่งที่ทำให้บริการต้องหยุดชะงัก  การสูญเสียทรัพย์สิน  การไม่มีเครื่องมือสำหรับให้บริการ  การเบี่ยงเบนไปจากสถานการณ์ปกติ  การไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  ภาวะไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ

 

%%%%  FMEA  จะทำอย่างไร อีกสักครู่ครับ %%%%

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้จากจากศึกษาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 76483, เขียน: 05 Feb 2007 @ 23:25 (), แก้ไข: 30 Apr 2012 @ 11:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สวัสดีครับ จะรอติดตามเรื่อง FMEA นะครับ  

FMEA นั้นถ้าจะให้ดีสมควรใช้คู่กับ FTA (Fault Tree Analysis) นะครับ เพราะว่าอันนึงเป็น Top-down analysis (causes to failures) อีกอันเป็น Bottom-Up analysis (failure to causes) ถ้าทำ 2 อย่างนี้ เราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้นครับ