คุณภาพชีวิตของคนไทย

การพัฒนาที่จะทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเกิดขึ้นได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกคน
คุณภาพชีวิต (Quality of Life = QOL) หมายถึง การดำรงชีวิตของมนุษย์ในระดับที่เหมาะสม ตามความจำเป็นพื้นฐานในสังคมหนึ่ง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง   ประชาชนมีหน้าที่พัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาให้ตนเองมีสุขภาพกายและจิตดี มีครอบครัวที่อบอุ่น มีที่อยู่อาศัย มีรายได้พอสมควร ประหยัด สร้างตนเองและครอบครัว   มีความหมายคล้ายกับการแนวคิดของการทำงาน  สดถ.ย. คือ การที่ทุกคนเกิดมามีชีวิตยืนยาวและมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ ไม่เจ็บป่วยด้วยสาเหตุที่ไม่จำเป็น และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิตอยู่ และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างมีคุณภาพ และตายอย่างมีศักดิ์ศรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 76480, เขียน: 05 Feb 2007 @ 23:05 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 10:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
 คุณภาพชีวิตที่ดีใช้ คำสอนของในหลวง คือเศรษฐกิจพอเพียง ก็ได้ใช้ม้ยค่ะ เรามีเท่าไรเราก็ใช้ให้พอ ให้เหลือเก็บบ้างล็กน้อย