ขอสาวไม่สมหวัง เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมาผมได้รับโทรศัพท์จากทางบ้าน (จังหวัดขอนแก่น) ให้ไปเป็นเถ้าแก่ในการสู่ขอเจ้าสาวให้กับหลานชายที่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร  ปรากฏว่าการสู่ขอไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากแม่ของฝ่ายเจ้าสาวเรียกค่าสินสอดสูงเกินไป เราไม่มีเงินพอสู้ไม่ไหว ผมและหลานชายจึงต้องกลับมาตั้งหลักใหม่ที่บ้าน เพื่อให้หลานชายไปหาเงินให้พอก่อนค่อยกลับไปคุยกันใหม่ ผมและหลานชายหงอยเหงาไปตามกัน

วันต่อมาวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มาร่วมประชุมกับเครือข่ายเกษตรกรรมแบบประณีต 1 ไร่ จำนวน 6 คน ณ มหาชีวาลัยอีสาน (สวนป่าครูบาสุทธินันท์) และได้เล่าความผิดหวังเรื่องการไปขอสาวให้กับเครือข่ายฟัง แล้วมีสมาชิกเครือข่ายท่านหนึ่ง (พ่ออุ่น) ได้เสนอแนะว่า จะไปยากอะไรเรื่องแค่นี้ พ่ออุ่นมีประสบการณ์ในการณ์การไปขอสาวให้กับลูกชายเมื่อสองปีที่แล้ว และได้แต่งงานอยู่กินกันอย่างมีความสุขเท่าทุกวันนี้

เพาะกล้ายูคาลิปตัสขายได้เงินเร็ว เป็นเทคนิคที่พ่ออุ่นได้แนะนำให้ลูกชายคนที่ที่จะแต่งงานทำ เพราะหลังจากที่ไปสู่ขอสาวแล้วเขาต้องให้แต่งงานภายใน 3 เดือน ด้วยสินสอดเป้นเงิน 150,000. บาท นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวที่เกษตรกรทั่วไปจะสามารถหาเงินขนาดนี้ให้ได้ภายใน 3 เดือน แต่ด้วยที่พ่ออุ่น มีชุดความรู้เรื่องการเพาะกล้ายูคาลิปตัสอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะหาเงินดังกล่าวให้ได้ตามกำหนดเวลา  จึงให้ลูกชายเพาะกล้ายูคาลิปตัส 100,000.ต้น และจำหน่ายต้นละ 2 บาท ภายในระยะเวลา 3 เดือน จึงได้เงินเป็นค่าสินสอดอย่างสบายๆ ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขมาเท่าทุกวันนี้

เป็นเทคนิคที่น่าทึ่ง การที่คนเราตั้งใจจริงในการทำงาน หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งได้เป็นชุดความรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือตอบสนองต่อตนเองได้ นับว่าประสบผลสำเร็จในการทำอาชีพ ดังตัวอย่างที่พ่ออุ่นได้ทำมา จนกระทั่งสามรถพึ่งตนเองได้ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และมีภูมิคุ้กันที่ดีในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเลยทีเดียว

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

5 กุมภาพันธ์ 2550